Home

Functiile managementului in domeniul proiectelor educaţionale

Proiect Managementul Proiectelor Educationale

Acest proiect trateaza Managementul Proiectelor Educationale. Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).. Arhiva contine 1 fisier doc de 67 de pagini.. Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte Paliere acţionale la nivelul clasei de elevi În opinia specialiştilor români în domeniul managementului, funcţiile managementului educaţional sunt derivate ascendente ale procesului. 13.Auditul proiectelor educaţionale cu finanţare externă 14.Metodologia elaborării lucrării de disertaţie. diferitelor concepte din domeniul managementului culturii organizaţionale, a principalelor teorii și modele manageriale; schimbarea organizaţională; Elemente care particularizează Functiile managementului culturii. Functiile teoriei pedagogice se refera la trei forme de cunoastere, la stiinta educatiei ca stiinta experimentala, stiinta critica si stiinta comprehensiva(2), adica ca o stiinta care construieste si verifica ipoteze, o stiinta care analizeaza critic si reconstruieste fenomenul educational si, incercand sa-l inteleaga, identifica regularitati. Principiile, functiile si continutul managementului educational I.3. Niveluri ale conducerii invatamantului - sistem si institutie Rolul proiectelor educaţionale în cadrul Liceul Tehnologic Petre Ionescu Muscel care este chiar domeniul de studiu al managementului

Abordări praxiologice ale managementului educaţional

PARTENERIATUL EDUCAŢ IONAL. Profesor, Ivan Daniela Liceul Tehnologic Virgil Madgearu, Constan ț a. Articolul de fa ț ă î ș i propune o anliză a unor aspecte ale managementului proiectelor în învă ț ământ, factorii care asigură succesul unui parteneriat educa ț ional: promotorul/ coordonatorul proiectului, partenerii, exper ț ii ș i/ sau prestatorii de servicii mentoraturban.pmu.r 2. Principiile, functiile si continutul managementului educational. 3. Nivelurile ale conducerii invatamantului - sistem si institutie. 4. Directorul de scoala ca manager scolar: personalitate, stiluri, eficienta. 5. Profesorul, factor de decizie. 6. Elemente de reforma in domeniul managementului educational din Romania. 1. Conceptul de. Pedagogie pt invatamantul primar. 1. ANTON ILICA, DORIN HERLO VIOREL BINCHICIU, CORINA UZUM ANA CURETEAN (coordonatori) O PEDAGOGIE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR Conspecte psihopedagogicepentru examenul de definitivare şi gradul didactic II ÎNVĂŢĂTORI / INSTITUTORI EDITURA UNIVERSITĂŢII AUREL VLAICU ARAD 2005 1. 2 Functiile managementului • Ei sunt oameni care supravegheaza direct mucitorii dîn fabric sau pe cei din domeniul vanzarilor sau alte grupuri sau alte domenii de activitate. Management educaţional este un domeniu de studiu şi practică care se ocupa de funcţionarea organizaţiilor educaţionale

 1. Prin urmare, folosind acest ghid puneţi bazele dezvoltării unor competenţe noi, a profesionalismului şi a experienţei de calitate în domeniul managementului şcolar. 2. Fundamentele.
 2. 1 Nr.14142/24.10.2018 PLAN MANAGERIAL 2018-2019 Inspectoratul Școlar Județean Ilfo
 3. 7. Eficienţa activităţii serviciilor-conţinut, factori de influenţă-studiu managerial. 8. Indicatori de influenţă în domeniul serviciilor, în atenţia managementului organizaţiei. 9. Implicarea managementului în relaţia eficienţă-exigenţă a a consumatorului. 10. Relaţiile managementului firmei de servicii cu piaţa. 11

Lucrarea oferă informaţii actualizate, utile pentru activităţile din sfera managementului proiectelor educaţionale: caracteristicile generale şi elaborarea unui proiect, criterii de selecţie a propunerilor, instrumente pentru gestionarea eficientă a proiectelor educaţionale moderne, de tip blended-learning în procesul didactic. În vederea îmbun ătăŃirii şi perfec Ńion ării tehnicilor de predare în înv ăŃământul superior, am urmat trainingurile: 2014-Formator pentru cursul Planning the entrepreneurial venture , certificat Kauffman FastTrack, US Read this essay on Managementul Financiar Al Mediului. Come browse our large digital warehouse of free sample essays. Get the knowledge you need in order to pass your classes and more. Only at TermPaperWarehouse.co

Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport (str. Andrei Doga, 22) anunță înscrierea copiilor (băieți, fete) cu vîrsta cuprinsă între 6-8 / 9-12 ani, cu domiciliul în mun. Chișinău, pentru a practica jocul de fotbal. Informații suplimentare direct la înscrierea copiilor Extinderea formulei de finantare a proiectelor din domeniul inovarii in formula 1+1 pentru procurarea tehnologiilor noi si pentru proiecte de transfer tehnologic. Implementarea instrumentului de voucher inovational (minigranturi pentru IMM-uri inovationale) Dezvoltarea statisticilor pentru domeniul de inovare si perfectionarea celor existente

organizație neguvernamentală din Râmnicu Vâlcea, acreditată ca furnizor de servicii sociale în domeniul sănătății mintale ASOCIATIA INIȚIATIVE DIN RÂMNICU VÂLCEA, ROMANIA - Promoveaza standardele de calitate in stiintele socio-umane prin derularea de proiecte sociale pe toata aria de varsta si probleme sociale REFERAT. MODULUL PSIHO-PEDAGOGIC Realizator: Prof. Buzau Camelia Gr. Sc. Av.Dr. Ioan Senchea''Fagaras REFERA managementului educaţional cu pedagogia (educaţia) şi a managementului clasei de elevi cu didactica (teoria instruirii). Managementul clasei şcolare este în directă dependenţă cu teoria instruirii, în măsura în care actul educativ se manifestă ca act de conducere69, devenind şi o formă de facilitare a negocieri Apariţia şi dezvoltarea managementului proiectelor au fost determinate în special de iniţierea şi derularea programelor spaţiale ale N.A.S.A., de concurenţa între statele dezvoltate pentru supremaţie în domeniul militar, de cerinţa clienţilor mediului socio-economic conform căreia proiectele lor trebuie să fie executate în timpul. Utilizarea principalelor programe din domeniul managementului turismului; Abilitatea de evaluare a mediului intern şi extern a unei organizaţii într-un mediu dinamic şi în continuă schimbare; Capacitatea de a concepe şi iniţia proiecte de cercetare în comerţ, turism şi servicii şi de a extinde viziunea lor critică asupra metodelor.

Eficientizarea managementului instituțiilor de învățământ preuniversitar Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice în domeniul consilierii educaţionale a copiilor cu ADHD şi opoziţionism provocator Managementul proiectelor educaţionale Evaluarea transdisciplinară la clasa a VI- Rolul proiectelor şi parteneriatelor educaţionale în socializarea şi valorizarea elevului 119 Prof.inv. primar Sasu Roxana ale studiului managementului clasei de elevi 172 Mihai Ionela. Teorie și cercetare. Principiile de structurare a Departamentului Teorie Educaţie Cercetare au fost concepute prin raportare la cerinţele formative specifice învăţământului vocaţional organizat de Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti, cât şi în acord cu standardele universitare europene generalizate prin Procesul Bologna

5. În domeniul managementului administrativ: 1. aproba si raspunde de respectarea regulamentului de organizare si functionare, dupa avizarea prealabila de către Consiliul etic, sindicatul reprezentativ la nivel de unitate, și aprobat de catre Directia de sanatate publica și Consiliul Judeteana . 2 Hotărârea nr. 464/2009. Hotărârea Consiliului Local nr. 464 / 2009. Download Document PDF. Vezi anexe. MUNICIPIUL BUCUREŞTI. CONSILIUL LOCAL SECTOR 1. HOTĂRÂRE. privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcţii şi. Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi. Hotarari adoptate. Hotararea nr.226 din 27.12.2012, privind aprobarea Studiului de fezabilitate actualizat pentru proiectul Sistem de management integrat al deşeurilor în Judeţul Alba finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial MEDIU. 2012-12-27 Procedura de evaluare şi selecţie a proiectelor de grant se desfăşoară pe baza prevederilor OMAI nr. 75 din 9 iulie 2015 privind evaluarea şi selecţia proiectelor de grant în cadrul Programului naţional al României de sprijin din Fondul pentru azil, migraţie şi integrare pentru perioada 2014-2020. 2.1 CRITERII DE ELIGIBILITAT

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI - didacti

Managementul Proiectelo

 1. PERFECŢIONAREA ÎNVĂŢĂMÎNTULUI ÎN DOMENIUL MANAGEMENTULUI ECOLOGIC Identificarea componentelor commune ale programelor educaţionale între universităţile din ţările partenere Promovarea valorilor educaţionale utilizând instrumente online şi offline Consolidarea identităţii regionale prin crearea unei comunităţi virtuale.
 2. Aprecierea calităţii, avantajelor şi dezavantajelor unor metode şi procedee din domeniul ingineriei electrice, precum şi a nivelului de documentare ştiinţifică a proiectelor şi a consistenţei programelor folosind metode ştiinţifice şi tehnici matematice. C1. 5. El
 3. Hotărârea nr. 182/2009. Hotărârea Consiliului Local nr. 182 / 2009. Download Document PDF. Vezi anexe. MUNICIPIUL BUCUREŞTI. CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1. HOTĂRÂRE. privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
 4. ÎN DOMENIUL MEDIULUI Eco-TIRAS CHIŞINĂU - 2008. 2 ISBN 978-9975-66-099- posibilă aducerea rapidă şi eficientă la cunoştinţa societăţii a proiectelor de acte puţin educate, a programelor educaţionale şi de sensibilizare a publicului referi
 5. Functiile managementului pedagogic evidentiaza contributiile conducerii institutiei scolare/universitare la realizarea obiectivelor sistemului de invatamant in cadrai societatii actuale si viitoare. Pedagogia aplicarea 13 3 principiului subsidiaritãţii în domeniul politicilor educaţionale ;.

351) Functiile managementului - stiluri de conducere (organizarea unui eveniment sportiv), organizarea, administrarea, gestiunea, planificarea, programarea sarcinilor si etapelor de lucru, urmarirea incadrarii in program si controlul.Managementul se realizeaza prin 352) Procedura civila sintez Art. 4. - Managementul riscurilor de coruptie presupune parcurgerea urmatoarelor etape: a)instruirea persoanelor din sfera educatiei (cadre didactice, personal de conducere, membri ai consiliilor de administratie cu privire la modalitatile de prevenire si combatere a coruptiei, la importanta integritatii) Procedura de evaluare și selecție a proiectelor de grant se desfăşoară pe baza prevederilor OMAI nr. 75 din 9 iulie 2015 privind evaluarea şi selecţia proiectelor de grant în cadrul Programului naţional al României de sprijin din Fondul pentru azil, migraţie şi integrare pentru perioada 2014-2020. 2.1 CRITERII DE ELIGIBILITAT

Rolul ,importanta si eficienta managementului: Managementul costului proiectelor: Posibilitati privind implementarea principiilor managementului satisfactiei clientilor de catre bancile din Romania: Managementul relatiilor cu clientii in cadrul bancilor (CRM banking) POLITICA PROMOTIONALA - Continutul politicii de promovare Drept Online :: Resursa ta de drep

Video: Pdf Grile Management Anul II Sem Itest 2 - StuDoc

Hotărâre de Guvern 875 din 2005 - privind aprobarea Strategiei pe termen scurt si mediu pentru formare profesionala continua, 2005-201 Vor fi realizate: ghidul solicitantului,drafturile documentelor necesare elaborarii unui proiect (ex. cerere de finantare, plan de afaceri, etc.), procedurile de evaluare a proiectelor, de selectie a proiectelor, de monitorizare a proiectelor, de verificare a cererilor de plata si orice alt instrument necesar in implementarea SDL-ului cu succes Reglementarea activităţilor specifice fiecărei competenţe partajate în domeniul managementului personalului din învăţământul preuniversitar, precum şi autorităţile, responsabilităţile acestora şi condiţiile sunt stabilite în Cartea a II-a, Statutul personalului din învăţământ din cadrul prezentului cod Oana Cristina Modoi, Alexandru Ozunu, Aplicații practice în domeniul managementului deșeurilor solide, Editura Efes, Cluj-Napoca, 2012 (capitolul Generalități despre managementul deșeurilor, pag 5-16 și capitolul Emisii de la incineratoarele de deșeuri, pag 70-79) Art. 7. - (1) Punctajul se aplica in mod unitar pentru toate functiile didactice, tinand seama de ponderea criteriilor prevazute la art. 6, cu exceptia personalului de conducere, indrumare si control, pentru care ponderea criteriilor este urmatoarea: criteriul activitatilor complexe cu valoare instructiv-educativa - ponderea 20

Domeniul: Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii Nr. Organizarea proiectelor. Proiectarea şi dezvoltarea interfeţei utilizator. Utilizarea controlelor. specificul reţelelor TCP/IP, necesitatea şi obiectivele administrării şi managementului reţelelor. 2. Instalarea şi configurarea unei reţele de calculatoare: proiectarea. Sistemele somatosensoriale. Analizorii principali si functiile lor. Sensibilitatea cutanata. Proprio receptia. Nociceptia, rolul ei pentru protectia organismului. Functiile cortexului cerebral. Reflexele conditionate, mecanismul de elaborare. Activitatea nervoasa superioara. Tipurile activitatii nervoase superioare. Inhibitia corticala. Somnul D.G.A.S.P.C. Sector 6 are rolul de a identifica si de a solutiona problemele sociale ale comunitatii din domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, precum si a oricaror persoane aflate in nevoie. ( Asigura respectarea etapelor managementului de caz (preluarea cazurilor in.

Curs Managementul Educational < Psihopedagogie (#147714

Prin intermediul eforturilor continue în domeniul managementului calităţii (MC) la nivel de instituţie, ne vom concentra, de asemenea, pe crearea echipelor funcţionale şi motivate responsabile de asigurarea calităţii la nivel de instituţie pentru a susţine îmbunătăţirile continue ale calităţii, care aduce beneficii atât. Proiectul Îmbunătăţirea managementului situaţiilor de urgenţă în regiunea transfrontalieră (IMES) a fost finanţat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria 2007-2013 - Axa prioritară 2 - Utilizarea durabilă şi protejarea resurselor naturale şi de mediu şi promovarea unui management eficient al. 32. ORDIN nr. 3235/09.02.2010 privind aprobarea specializărilor de nivel universitar care conferă dreptul absolvenTilor liceelor pedagogice de a ocupa funcTiile didactice de profesor în învăTământul prescolar si professor în învăTământul primar. 33

- principiul implementarii proiectelor in localitati cu IDUL scazut - Principiul implementarii proiectelor in localitati cu un somaj mai ridicat. Principiile de selecție vor fi detaliate suplimentar ȋn faza de implementare a SDL. 9.Sume (aplicabile) şi rata sprijinului. Cuantumul sprijinului este de 45.000 de euro/proiect Bibliografie:Oana Cristina Modoi, Alexandru Ozunu, Aplicații practice în domeniul managementului deșeurilor solide, Editura Efes, Cluj-Napoca, 2012 (capitolul Generalități despre managementul deșeurilor, pag 5-16 și capitolul Emisii de la incineratoarele de deșeuri, pag 70-79) TEMA I - SISTEMUL DE INVATAMANT. S.I - ppalul subsistem al sist. de educatie, care reuneste institutiile specializate implicate in procesul de educatie, cercetare si cultura; ar Potinga Ecaterina. 15.04.2021. Analizind proiectul dat venim cu urmatoarele opinii: 1. Conducător muzical - să se instituie câte 0,25 post per 1 grupă de copii 2. spălătoreasa să obțină 0,25 post per 1 grupă de copii 3. Șef de gospodărie să se instituie cu 1.0 unitate pentru 1-6 grupe 4. asistent de educator - 1,15 per grupă. Bratara fitness Xiaomi Mi Band 4 - Android/iOS (RECOMAND) Bratara fitness Mi Smart Band 4 este gadgetul care te ajuta sa fii activ si sa te mentii in forma, acum cu display full color. Bratara fitness Mi Smart Band 4 EU pastreaza in proportii mari acelasi design ca si predecesoarea sa, foarte cunoscuta bratara Mi Band 3

Domeniul: (4) Competenţa digitală (TSI - Tehnologia Societăţii informaţiei) (A) Elemente care rezultă din documentul Comisiei Europene (exemple) Cunoştinţe: Înţelegerea rolului TSI în viaţă şi societate; funcţiile principale ale computerului, incluzând procesare, programe simple, internet / email, baze de date, managementul. Regulamentele de acordare a finanţărilor nerambursabile pentru ONG-uri, în consultare publică la Consiliul JudeţeanConsiliul Judeţean Cluj supune spre consultare publică proiectele de hotărâre pentru aprobarea Regulamentelor de acordare a finanţărilor nerambursabile din bugetul judeţului Cluj pentru organizaţiile, asociaţiile şi fundaţiile neguvernamentale fără scop lucrativ. Комментарии Шаги Автор Дата; Cadrul didactic Metodist în instituția de educaţia timpurie acordă sprijin cadrelor didactice și ghidează, verifică activitatea acestora, respectiv nivelul de cunoștințe și experiență fiind mai mare: propunem revizuirea treptei de salarizare pentru metodist (52) - și să fie egală cu cea a educatorilor (56), de altfel s-a. MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI I. CONCEPTUL DE MANAGEMENT. ORIENTARI SI SCOLI MANAGERIALE I.1. Termenul de management Context teoretic Etimologia termenului de management (Cf. E. Joita, 2000) provenita di Managementul cunoa ş terii î n universit ăţ i. Prof. dr. Constan ţ a Bodea, bodea@ase.ro Drd. Vasile Bodea, vbodea@ase.ro Academia de Studii Economice din Bucure ş ti. Aspect e abordate. Descoperirea modelelor de comportament pentru predictia performantelor studentilor - aplicatie..

135543284-Reproiectare-Mn- Ecovol-SA - StuDoc

(PDF) Management comportamental in clasa de elev

(PDF) MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI Corina Rusu

Criterii de Raportare în baz Firmele românești din domeniul infrastructurii rutiere sunt parteneri de încredere ai statului român. În toată această perioadă de criză generată de pandemia de COVID-19, companiile cu capital autohton au reușit, prin eforturi proprii, să mențină deschise șantierele din domeniul infrastructurii rutiere, demonstrând, încă o. Formarea înglobează toate activităţile educaţionale cărora li se consacră un adult, indiferent că este vorba de studii generale, reciclare sau de perfecţionare. Formarea profesionala este procesul de schimbare sistematică a comportamentului si atitudinilor angajaţilor, cu scopul de a creşte eficienţa lor în cadrul organizaţiei realizarea de programe in domeniul asistentei sociale si psihologice, realizarea unor programe de formare pentru specialisti in domeniul asistentei sociale si psihologice, colaborarea cu organizatii, persoane fizice si juridice in vederea realizarii obiectivelor propuse fundatia domnita 2005 555/b/1994 dambovita pucioasa str.zorele nr.1 barbu.

Pseudocronică pe marginea spectacolului Hieronymus de Nic Ularu, premiera căruia a avut loc pe data de 29 iunie 2014, la Teatrul la Cub (parte a Teatrului Național Iași), la închiderea Stagiunii teatrale 2013 - 2014. Motto: Puterea de observație exactă este numită cinism.Mai ales de către cei care nu o dețin. George Bernard Sha Cei care, profesor, părinte sau elev, înțeleg corect acest principiu, când văd pe cineva nepriceput la ceva știu că asta se datorează lipsei de exercițiu în acel ceva, iar când văd pe altcineva foarte priceput într-un domeniu, indiferent care, înțeleg exact că asta se datorează exercițiului îndelungat în domeniul respectiv Apararea colectiva înseamna securitate colectiva dupa cum apararea comuna este subsumata conceptual si operational securitatii comune.. Conform Tratatului de Instituire a unei Constitutii pentru Europa, apararea nationala a statelor membre ale Uniunii este parte a apararii comune a Uniunii, aceasta obligându-se ca, În cazul în care un stat membru ar face obiectul unei agresiuni armate pe. Scribd is the world's largest social reading and publishing site

un singur vot s-a metamorfozat în stegarul dac și apoi în samuraiul dac în lupta pentru eliberarea României de sub sistemul ticăloșit - minciuna comunisto-securistă Oportunităţi de finanţare prin Programele Opera ţ ionale Sectoriale 2007 - 2013. ADR Vest. Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice. Finanţare POS Competitivitate. Slideshow 5044459 by bria Cel mai amplu site din acest domeniu. Peste 10.000 de lucrări vă sunt prezentate doar aici. Preţul practicat este cel mai mic de pe piaţă, iar calitatea serviciilor oferite este ireproşabilă PREUNIVERSITAR REZULTATE BAC 2014 Primele note de la Bacalaureat 2014 au fost afişate pe edu.ro şi la avizierele liceelor. Situaţia pe judeţe Rezultatele parţiale la examenul de Bacalaureat 2014 au fost publicate pe edu.ro şi afişate la avizierele liceelor. Cei nemulţumiţi de rezultatele la BAC 2014 pot depune contestaţii între orele 12.00 şi 16.00

Interviu si selectie pe 27-28 martie 2009. Dosarul de înscriere trebuie sa contina: CV, scrisoare de intentie, adeverinta de la locul de munca din care sa rezulte o practica profesionala cu familiile (full-time, part-time, voluntariat), copie dupa diploma de licenta Dupa aia, intrebati-l pe domnul Mitrea. Dupa ce s-a facut fuziunea in 1993, repet CNSRL si CSI-Fratia, la cateva luni, pentru ca aveam sedintele ordinare si extraordinare, functiile au fost impartite de asa natura incat d-l Mitrea a devenit presedinte executiv si deci semnatura nr 1, a cheltuit enorm de multi bani Scribd es red social de lectura y publicación más importante del mundo

Parteneriatul educational - asociatia-profesorilor

 1. Poate fi considerată o subramură a sociologiei educaţiei, căci aceasta din urmă are o sferă mai largă de cuprindere, întrucât studiază nu numai procesele educaţionale organizate, aşa cum se prezintă ele în şcoli, ci şi pe cele spontane, neorganizate, privindu-Ie (pe toate) sub aspectul integralităţii şi funcţionalităţii.
 2. Principalele produsele competitoare pentru produsele Angelli sunt: Garrone, leader de piaţă în domeniul produselor vermut, deţinând o cotă de piaţă de 75% ; Faber pentru vinuri spumoase şi Venezia, un brand local în domeniul vinurilor spumoase, produs la Timişoara care prin preţurile scăzute (30-35% mai jos decât produsele Angelli.
 3. EBC • MODULUL. 2 MANAGEMENT INTERDISCIPLINAR PENTRU COMUNITĂŢILE LOCALE •••♦••• Autor: Cristina CHIRIŢĂ, MBA Echipa de traineri: ¾ Carmen TUDOR ¾ Irina de HILLERIN ¾ Cristina CRISTEA ¾ Paul MARINESCU ¾ Orlando VOICA ¾ Antoaneta TILEA ¾ Csaba DEMETER ¾ Irina MANOLESCU ¾ Răzvan PAPUC Acest suport de curs este un material realizat de către Consorţiul RODA Business.
 4. Upload ; Home; Do-It-Yourself tools; Garden tools; Water pumps; User manual. User manual | Planul de Dezvoltare al Regiunii Centru pentru Planul de Dezvoltare al Regiunii Centru pentr

Teacher's corner: Tema 16 - Gradul II - Blogge

 1. Pedagogie pt invatamantul primar - SlideShar
 2. 1 - Examen - Google Searc
 3. Management scolar - ghid pentru directorii de scoli by

Pret lucrare de licenta - SlideShar

 1. Cărţi publicate de cadrele didactice ale Facultăţii
 2. Managementul Financiar Al Mediului - Term Pape
 3. Universitatea de Stat de Educatie Fizica si Spor
 4. Asociația Iniţiative Râmnicu Vâlcea - România, Râmnicu
 5. modul psiho_pedagogic - nedeloiucameli