Home

Invatamant secundar superior

Invatamantul secundar superior este gandit cu scopul sa ofere tuturor absolventilor invatamantului obligatoriu (gimnaziu si ciclul inferior al liceului, respectiv, ai invatamantului profesional) posibilitatea de a se specializa in diverse domenii - teoretice, profesionale si vocationale - in scopul pregatirii pentr Învățământul secundar acoperă două etape pe scara Clasificării internaționale standard a educației. Învățământul secundar sau de nivel 2 sau inferior (învățământul secundar mai puțin obișnuit) este considerat a doua și ultima fază a educației de bază, iar învățământul secundar de nivel 3 (superior) este etapa anterioară învățământului terțiar c) învățământul secundar, care cuprinde:(i) învățământul secundar inferior sau gimnazial, care cuprinde clasele V IX;(ii) învățământul secundar superior sau liceal, care cuprinde clasele de liceu X XII/XIII, cu următoarele filiere: teoretică, vocațională și tehnologică; d) învățământul profesional, cu durată între 6 luni și 2 ani; e) învățământul terțiar.

Sistemul de învăţământ reprezintă subsistemul principal al sistemului de educaţie. Structura sistemului de învăţământ din România cuprinde: învăţământul preşcolar, învăţământul primar, învăţământul secundar inferior, învăţământul general obligatoriu, învăţământul secundar superior, şcolile de arte şi meserii, şcolile de ucenici, învăţământul post. Pentru profesia de cadru didactic preuniversitar contactaţi Direcția Generală Învățământ Secundar Superior și Educație Permanentă - Direcția Învățământ Liceal și Profesional: Dorina Mihaela BOGDAN Consilier Superior Str. General Berthelot, nr. 28-30, cam. 61 Tel.: 021 4056200 / 021 4056300 interior 1392 / 1141 bogdan.dorina. Adresă // Telefoane Centrală. Ministerul Educaţiei. Str. General Berthelot 28-30 / Sector 1 / 010168 / Bucureşti Tel. Centrală: 021/405.62.00 & 021/405.63.0 8532 Invatamant secundar, tehnic sau profesional. 854 Invatamant superior. 8541 Invatamant superior non-universitar. 8542 Invatamant superior universitar. 855 Alte forme de invatamant. 8551 Invatamant in domeniul sportiv si recreational. 8552 Invatamant in domeniul cultural ( limbi straine, muzica, teatru, dans, arte plastice, etc. ). Nivelurile de invatamant sunt ierarhizate vertical, diacronic, fiind in acelasi timp legate de varsta, trebuintele educabililor si gradul de dificultate al continuturilor invatar La ora actuala in Romania exista urmatoarele niveluri de invatamant: nivelul primar, nivelul secundar, nivelul superior. Ciclurile de invatamant inregistreaza aceeasi.

Masuri de stimulare in vederea incadrarii in munca a

Invatamantul secundar superior

Învățământ secundar - Wikipedi

Învăţământul secundar inferior sau gimnazial face parte din învăţământul obligatoriu de 11 ani. Învăţământul secundar inferior/gimnazial cuprinde clasele V-VIII și se adresează copiilor cu vârste între 10/11 ani și 14/15 ani.. Pentru finalizarea învăţământului obligatoriu, absolvenţii de gimnaziu pot parcurge două rute educaţionale, conform opţiunii lor STRUCTURA SISTEMULUI DE INVATAMANT cicluri de învăţământ(primar, secundar, superior); trepte (ex. - învăţământulsecundar inferior si superior, învăţământsuperior de lungăduratăşide scurtădurată). Fiecare treapta - structuratăpe mai multe profiluri şi filiere (ex. -licee de filologie, licee economice, militare

învățământ secunda

Nivelul învăţământului secundar: treapta învăţământului secundar inferior (clasele V-IX) treapta învăţământului secundar superior: - liceal (clasele X-XII) - profesional: - şcoli profesionale de 1-2 ani/profesii simple - şcoli profesionale de 2-3 ani/profesii complexe 3 Invatamant secundar superior. Desi acest ciclu de educatie nu este obligatoriu (sau obligatoriu cu frecventa redusa pana la implinirea varstei de 18 ani), marea majoritate a elevilor isi continua studiile in invatamantul superior. In vechiul sistem erau trei tipuri de scoli pentru invatamantul superior: 3 ani invatamant superior general.

Sistemul de învăţământ din România - Enciclopedia României

Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice, - Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI )- Reabilitare termică și modernizare clădiri unităţi de învăţământ secundar superior. Coduri CPV: 71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analiz Acțiuni ale Comisiei Europene pentru un învățământ primar și secundar incluziv și de înaltă calitate. C.M., sportul, natura, învățământul superior, institutele de cercetare, industria resurselor educaționale (inclusiv tehnologia, publicațiile și alte echipamente școlare) și cercetarea pedagogică;. Colegiul National C.D. Loga 2487752 NrJ. ţ din iW.:. 0..{?_.,;, Detalierea cheltuielilor 65.02A.04.02 -Invatamant secundar superior

CAEN 852 - Invatamant primar. CAEN 8520 - Invatamant primar. CAEN 853 - Invatamant secundar. CAEN 8531 - Invatamant secundar general. CAEN 8532 - Invatamant secundar, tehnic sau profesional. CAEN 854 - Invatamant superior. CAEN 8541 - Invatamant superior non- universitar. CAEN 8542 - Invatamant superior universitar. CAEN 855 - Alte forme de.

învăţământul secundar superior: ciclul superior al liceului, clasele XI - XII/XIII, precedat, după caz, de anul de completare; Postliceal. Structura învăţământului preuniversitar este disponibilă aici. Domeniul învăţământului preuniversitar este supervizat de către Direcţia Generală Învățământ Preuniversitar Oficial: Durata învățământului obligatoriu din România se va majora din 2020. Învățământul preșcolar, adică anii de grădiniță, dar și învățământul secundar superior, adică anii de liceu, vor deveni obligatorii până în 2030, potrivit unei legi publicate marți în Monitorul Oficial, în urma unui sinuos parcurs legislativ b) din Legea nr. 76/2002 pentru absolventii de invatamant secundar superior sau invatamant postliceal (conform dispozitiilor art. 511 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 174/2002). (1) din Hotararea Guvernului nr. 174/2002) Învatamânt secundar (rd.68 la 70) 650804 Învatamânt secundar inferior 65080401 Învatamânt secundar superior 65080402 Invatamant profesional 65080403 Învatamânt postliceal 650805 Învatamânt nedefinibil prin nivel (rd.73 ) 650807 Învatamânt special 65080704 650811 Internate si cantine pentru elevi 65081103 Alte servicii auxiliare 6508113 Invatamant secundar 65.02.04 3611570 3611570 2943780 3462720 3462720 2811658 651062 2798031 Invatamant secundar superior 65.02.04.02 2122480 2122480 1733790 2024490 2024490 1654273 370217 1643717 Invatamant secundar inferior 65.02.04.01 1306590 1306590 1058240 1263930 1263930 1018697 245233 1017471 Internate si cantine pentru elevi 65.02.11.0

Ministerul Educaţiei Naţionale - Direcția Generală

  1. Invatamantul secundar in Anglia. Invatamantul secundar se adreseaza copiilor cu varsta cuprinsa intre 11 sau 13 ani si 16 ani. Pe durata invatamantului secundar elevii parcurg o gama variata de materii insa, in ultimii doi ani (Y10 si Y11), se pregatesc pentru examenele GCSE (General Certificate of Secondary Education)
  2. Învățământ superior (4-5 ani) Doctorat/Postdoctorat (3-4 ani) Învățământul secundar. Învățământul secundar include: învățământul primar (clasele 1-4), învățământul gimnazial (clasele 5-9), învățământul liceal (clasele 10-12). Învățământul prima
  3. Sistemul de invatamant al Republicii Federale Germania are doua trasaturi care il disting fata de sistemele de invatamant ale cele mai multe state industrializate: o In ciclul secundar superior exista trei sau patru tipuri de scoli paralele dar separate, precedate de ciclul primar comun
  4. Translations in context of invatamant secundar in Romanian-English from Reverso Context: După ce îmi iau diploma de învățământ secundar
  5. im 3 ani, organizat după finalizarea clasei a VIII-a, ca parte a invatamantului secundar superior 3. Nivelul invatamantului tertiar non-universitar

650402200102 F Invatamant secundar superior - Materiale pentru cu 650402200103 F Invatamant secundar superior - Incalzit, Iluminat 650402200104 F Invatamant secundar superior - Apa, canal si salub 650402200107 F Invatamant secundar superior - Transport 650402200108 F Invatamant secundar superior - Posta, telecomunic 650402590100 F Invatamant secundar superior - Burse F Total (desch-ch)ct: 24 sursa: sectiune: F 650000100000 F Invatamant - TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 650402100111 F Invatamant secundar superior - Fond aferent platii 650000200000 F - TITLUL 11 BUNURI Sl SERVICI Unitatea de invatamant pentru nivelul secundar COLEGIUL TEHNIC superior sau liceal Numele/nr. GHEORGHE ASACHI Localitatea IASI Nivelul scolarizat LIC TEO / LIC VOC / LIC TEH / PROF /POS/ Adresa/tel/fax/e-mail IASI, str. SARARIE nr. 189 cod postal 700451 0232275980 / 0232210242 / 0232275997 _____/ ____

650402 Invatamant secundar superior 200301 Hrana pentru oameni 169.456,74 Cheltuiala E - Activitati finantate integral din venituri proprii 650402 Invatamant secundar superior 200401 Medicamente 1.999,68 Cheltuiala E - Activitati finantate integral din venituri proprii 650402 Invatamant secundar superior 200530 Alte obiecte de inventar 15.485,3 Art.34 Infiintarea institutiilor de invatamant superior se aproba prin lege la propunerea Ministerului Invatamantului, pe baza avizului Comisiei nationale de acreditare. Art.35 (1) Institutiile de invatamant superior se organizeaza si functioneaza in baza autonomiei universitare. (2) Ele sunt conduse de un senat ales, prezidat de un rector Avem cei mai multi tineri in invatamantul profesional. Romania, cu mult peste media UE. Ponderea tinerilor inscrisi in invatamantul profesional si tehnic este de 61,9 la suta din totalul elevilor din invatamintul secundar superior, peste media UE-28, de 50,4 la suta, potrivit proiectului privind Strategia educatiei si formarii profesionale din Romania pentru perioada 2014-2020 Cheltuiala A - Integral de la buget 650402 Invatamant secundar superior 100111 Fond aferent platii cu ora 28.214,00 Cheltuiala A - Integral de la buget 650402 Invatamant secundar superior 100117 Indemnizatii de hrana 8.578,00 Cheltuiala A - Integral de la buget 650402 Invatamant secundar superior 100130 Alte drepturi salariale in bani 4.672,0

Direcția Generală Învățământ Universitar (DGIU

Invatamant primar 8010 * 8510 * 853 Invatamant secundar 8531 Invatamant secundar general 8021 8-521 8532 Invatamant secundar, tehnic sau profesional 8022 8042 * 6323 * 6322 * 8522 854 Invatamant superior 8541 Invatamant superior non-universitar 8030 * 8530 In invatamantul liceal secundar superior, elevii din state terte UE platesc taxe de scolarizare, in conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2010. In invatamantul de toate gradele pot fi scolarizati cetateni straini care au obtinut o forma de protectie in Romania, in aceleasi conditii ca si cetatenii romani Centralizator buget secundar inferior si superior. Detalierea cheltuielilor - invatamant prescolar - buget local. Detalierea cheltuielilor - invatamant primar - buget de stat. Detalierea cheltuielilor - invatamant secundar superior - buget local. Detalierea cheltuielilor - invatamant secundar superior - buget de stat

disciplinele pentru examenul national de definitivare in invatamant 2017, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 114 si 114 bis din 10 februarie 2017. Art. 5. - Directia generala invatamant secundar superior si educatie permanenta, Directia generala invatamant universitar, Directia generala educatie timpurie, invatamant primar s Cheltuiala A - Integral de la buget 650402 Invatamant secundar superior 200104 Apa, canal si salubritate 33.376,26 Cheltuiala A - Integral de la buget 650402 Invatamant secundar superior 200107 Transport 8.301,00 Cheltuiala A - Integral de la buget 650402 Invatamant secundar superior 200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 8.886,9 Cheltuiala A - Integral de la buget 650402 Invatamant secundar superior 100111 Fond aferent platii cu ora 290.827,00 Cheltuiala A - Integral de la buget 650402 Invatamant secundar superior 100117 Indemnizatii de hrana 114.407,00 Cheltuiala A - Integral de la buget 650402 Invatamant secundar superior 100130 Alte drepturi salariale in bani 49.458,0 Cheltuiala A - Integral de la buget 650402 Invatamant secundar superior 200101 Furnituri de birou 4.831,00 Cheltuiala A - Integral de la buget 650402 Invatamant secundar superior 200102 Materiale pentru curatenie 6.999,92 Cheltuiala A - Integral de la buget 650402 Invatamant secundar superior 200103 Incalzit, Iluminat si forta motrica 303.000,0

Cheltuiala A - Integral de la buget 650402 Invatamant secundar superior 100111 Fond aferent platii cu ora 172.184,00 Cheltuiala A - Integral de la buget 650402 Invatamant secundar superior 100130 Alte drepturi salariale in bani 29.425,00 Cheltuiala A - Integral de la buget 650402 Invatamant secundar superior 100206 Vouchere de vacanta 123.250,0 Copiii si tinerii aflati in afara sistemului de educatie preuniversitar superior in Romania. Stiri ONG. 11 Sep 2014. UNICEF lanseaza studiul privind Participarea la educatie in invatamantul secundar superior - O provocare pentru politicile curente in Romania, ce se concentreaza, in principal, pe situatia copiilor in risc major de excluziune Unitati de invatamant secundar superior si internate. Facem mentiunea ca nu este cazul pentru cuprinderea pentru cheltuieli diverse si neprevazute. II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) 71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2

TEMA I -SISTEMUL DE INVATAMANT. TEMA I - SISTEMUL DE INVATAMANT S.I - ppalul subsistem al sist. de educatie (se refera la organizarea institutionala a I) - reuneste institutiile specializate implicate in procesul de educatie, cercetare si cultura (responsabile de realizarea in mod organizat, planificat si metodic a dezideratelor educative) - in. B) o suma egala cu de 1,2 ori valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii de invatamant secundar superior sau invatamant postliceal; C) o suma egala cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii de invatamant superior Cheltuiala A-Integral de la buget 650402 Invatamant secundar superior 200102 Materiale pentru curatenie 1.987,09 Cheltuiala A-Integral de la buget 650402 Invatamant secundar superior 200103 Incalzit, Iluminat si forta motrica 189.703,62 Cheltuiala A-Integral de la buget 650402 Invatamant secundar superior 200104 Apa, canal si salubritate 22.344,4

Coduri CAEN din SECTIUNEA P - INVATAMAN

  1. Cap.65.02.04.02 Învatamânt secundar superior Liceul Tehnic Andrei Saguna 0.00 3.51 Ajutoare sociale in numerar-copii cu cerinte CES 57.02.01 Functionare 0.00 3.51 Cap.65.02.04.02 Învatamânt secundar superior Liceul Ortodox Episcop Roman Ciorogariu 10.19 43.74 Ajutoare sociale in numerar-copii cu cerinte CES 57.02.01 Functionare 10.19 43.7
  2. o suma egala cu de 1,2 ori valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii de invatamant secundar superior sau invatamant postliceal; o suma egala cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii de invatamant superior
  3. Alte forme de invatamant 855 855 Alte forme de invatamant Aceasta grupa include pregatirea pentru orice profesie, hobby sau pentru dezvoltare personala Sunt excluse activitati educationale cum sunt ele definite in grupele 851-854, de exemplu invatamantul prescolar, invatamantul primar, invatamantul secundar sau invatamantul superior

Invatamant secundar superior Invatamant profesional Invatamant postliceal Servicii auxiliare pentru educatie Internate si cantine pentru elevi Cultura, recreere si religie Servicii culturale Institutii publice de spectacole si concerte Case de cultura Servicii recreative si sportiv Unitatea de invatamant pentru nivelul secundar superior sau liceal COLEGIUL TEHNIC Numele/nr. GHEORGHE ASACHI Localitatea IASI Nivelul scolarizat LIC TEO / LIC VOC / LIC TEH / PROF /POS/ Adresa/tel/fax/e-mail IASI, str. SARARIE nr. 189 cod postal 70045

Licenta Sistemul de Invatamant Romanesc versus Sisteme deSistemul de Invatamant Romanesc versus Sisteme de

Cheltuiala A - Integral de la buget 650402 Invatamant secundar superior 100111 Fond aferent platii cu ora 86.233,00 Cheltuiala A - Integral de la buget 650402 Invatamant secundar superior 100117 Indemnizatii de hrana 121.334,00 Cheltuiala A - Integral de la buget 650402 Invatamant secundar superior 100130 Alte drepturi salariale in bani 24.290,0 secundar a. 1. care vine în al doilea rând, accesoriu; 2. se zice de învățământul intermediar între cel primar și cel superior; 3. instituțiunile unde se capătă acest învățământ: școalele secundare se mai numesc gimnazii, licee, seminarii, externate. *secundár, -ă adj. (lat. secundarius, fr. secondaire) invatamant secundar superior - ciclul superior al liceului sau invatamant profesional; invatamant tertiar nonuniversitar - invatamant postliceal; invatamant superior. Documentele necesare pentru solicitarea primei de insertie se pot depune personal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, fax sau e-mail 651004 Invatamant secundar 60,00 5,00 15,00 25,00 15,00 66,00 67,00 68,00 Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV Tit:1 pag: 3 - mii lei Sheet3 Sheet2 rectif sept 11-05 - Cheltuieli 11-05 - venituri TOTAL CHELTUIELI 10 10.01 Cheltuieli salariale in bani 10.01.01 Salarii de baza 10.01.02 Salarii de meri

160736 - 06082021 - Comisia Europeană a publicat o propunere de Recomandare a Consiliului privind învățarea mixtă pentru a sprijini un învățământ primar și secundar incluziv și de înaltă calitate. Învățarea mixtă este termenul utilizat în domeniul educației și al formării formale pentru a descrie situația în care o școală, un educator sau un elev adoptă mai. Nomenclatorul instituţiilor de învăţământ - RPL 2011 NOMINV 5 III. Învăţământul secundar cuprinde: a) Învăţământul secundar superior care include: 1. Învăţământul liceal funcţionează cu formele de învăţământ: de zi, seral, cu frecvenţă redusă sau la distanţă şi cu filierele şi profilurile prezentate în Clasificarea instituţiilor de învăţământ din. Noua reglementare. Potrivit noii reglementări, la art. 16, alin.(1)-(2) se modifică și vor avea următorul conținut: (1) Învățământul general obligatoriu cuprinde învățământul primar, învățământul gimnazial și primii 2 ani ai învățământului secundar superior. Învățământul secundar superior și grupa mare din învățământul preșcolar devin obligatorii până. secundar superior sau liceal Numele (nume de personalita{i ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice alta natura)/nr Localitatea Nivelul scolarizat Adresa/ telefon/ fax/ email Unitate de invatamant pentru Tnva{ama^tM>f special ,; , . . ,';ijp 0Scoal ia Sanatorial o xa Voila^4Zuty ' l- 1T 'i xSt/^ 1 *JUNlC^< Campina PRI/GIM/SPE.

ADMITERE LA LICEU 2019

Domeniile Curriculum-ului: Tipuri De Curriculum, Medii

Cheltuiala A - Integral de la buget 650402 Invatamant secundar superior 100105 Sporuri pentru conditii de munca 3.063,00 Cheltuiala A - Integral de la buget 650402 Invatamant secundar superior 100106 Alte sporuri 80.756,00 Cheltuiala A - Integral de la buget 650402 Invatamant secundar superior 100111 Fond aferent platii cu ora 47.563,0 1,5 Invatamant secundar inferior 65040110 24,00 0,00 0,00 1,5 Invatamant secundar inferior 65040120 190,00 4,00 2,11 1,6 Invatamant secundar superior 65040210 24,00 0,00 0,00 1,7 Invatamant secundar superior 65040220 3.402,64 597,00 17,55 1,11 Invatamant postliceal 650510 701,00 218,00 31,10 1,12 Invatamant postliceal 650520 214,00 31,00 14,4 Invatamantul este de trei tipuri: elementar/primar, secundar (care reuneste invatamantul general cu cel liceal) si postsecundar/superior. Copiii incep sa mearga la scoala incepand cu varsta de 5 ani si finalizeaza liceul la varsta de 18 ani (invatamantul K-12 se refera la intregul ciclu primar si secundar de scolarizare)

învăţământ (primar, secundar inferior, secundar superior). Descriptivul competenţelor cheie europene, precum și finalităţile asumate la nivel de sistem fundamentează procesul de definire a profilului absolventului diferitelor niveluri de educaţie de Delia Zanoschi Structura sistemul de învățâmânt din Româna este punctul de plecare pentru orice analiză sau discuție a competitvității educației din această țară. Această secțiune prezintă structurile aferente atât la nivelul sistemului secundar cât și cel terțiar. Sunt prezentate nu doar structurile în care sunt integrați studenții și elevii, ci și intituțiile de. Acest proiect trateaza Studiu comparativ al sistemelor de invatamant secundar din Europa. Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).. Arhiva contine 1 fisier doc de 77 de pagini.. Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Prof, Larisa Birsan Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta. Învăţământ secundar profesional 25,6 26,6 26,9 24,7 25,7 19,6 25 28 Mediu de specialitate 18,8 19,9 17,7 17,9 17,5 18 12,9 13,6 superior 12,7 13,7 13,3 13,2 13,1 15,7 18,8 24 Fenomenul abandonului şcolar în învățământul secundar profesional este un fenomen bine cunoscut. Î 650402 Invatamant secundar superior 200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 6.808,74 Cheltuiala E - Activitati finantate integral din venituri proprii 650402 Invatamant secundar superior 200130 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 62.681,00 Cheltuiala E - Activitati finantate integral din venituri propri

Invatamant secundar superior Inte Inte Inte Inte de labu et de la bu et I de la bu et I de labu et Inte ral de la bu et Integral de la buget Integral de la buget Inte Inte de la bu I de la bu et et Invatamant Invatamant rofesional rofesional . Cod : 4305920 MINISTERUL FINANTELOR PUBLIC Invatamantul secundar superior cuprinde: licee, scoli profesionale si scoli de ucenici. Admiterea in fiecarea dintre acestea se realizeaza prin concurs. Liceele organizeaza cursuri de zi, cu durata de 4 ani ( clasa IX-XII ) si cursuri serale sau fara frecventa cu durata de 5 ani ( IX-XIII ). (3 ani) si invatamant superior de lunga durata (4. 650402 Invatamant secundar superior 200130 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 12.833,00 Cheltuiala E - Activitati finantate integral din venituri proprii 650402 Invatamant secundar superior 200530 Alte obiecte de inventar 3.591,00 TOTAL CHELTUIELI 435.225,11 1 Invatamant Învatamânt prescolar si primar Învatamânt prescolar Învatamânt primar Învatamânt secundar Învatamânt secundar inferior Învatamânt secundar.

Cheltuiala A - Integral de la buget 650402 Invatamant secundar superior 100106 Alte sporuri 27.266,00 Cheltuiala A - Integral de la buget 650402 Invatamant secundar superior 100111 Fond aferent platii cu ora 20.348,00 Cheltuiala A - Integral de la buget 650402 Invatamant secundar superior 100130 Alte drepturi salariale in bani 5.214,0 Cheltuiala A - Integral de la buget 650402 Invatamant secundar superior 100105 Sporuri pentru conditii de munca 5.860,00 Cheltuiala A - Integral de la buget 650402 Invatamant secundar superior 100106 Alte sporuri 68.180,00 Cheltuiala A - Integral de la buget 650402 Invatamant secundar superior 100111 Fond aferent platii cu ora 59.804,0 De pe 1 martie procesul educațional în instituțiile de învățământ primar, secundar, profesional tehnic și superior se va desfășura la distanță nr.199/2021 cu privire la organizarea procesului de studii în sistem online în instituțiile de învățământ superior, în perioada 01 - 15 martie 2021

Organizarea învăţământului secundar inferior Eurydic

8532 - Învatamânt secundar, tehnic sau profesional CAEN 8532 Aceasta clasa include asigurarea învatamântul specific ce pune accentul pe specializarea si instruirea pe obiecte de studiu, care combina cunostintele teoretice de baza cu abilitatile practice necesare în actuala sau viitoarea meserie Cheltuiala A-Integral de la buget 650402 Invatamant secundar superior 200102 Materiale pentru curatenie 4.799,42 Cheltuiala A-Integral de la buget 650402 Invatamant secundar superior 200103 Incalzit, Iluminat si forta motrica 134.281,95 Cheltuiala A-Integral de la buget 650402 Invatamant secundar superior 200104 Apa, canal si salubritate 9.204,8 Art. 36 (3) Planurile cadru de invatamant pentru invatamantul secundar inferior, gimnazial si secundar superior, liceal cuprind discipline din trunchiul comun, de regula 60%, curriculum diferentiat, de regula 30% si curriculum la decizia scolii/curriculum in dezvoltare locala, de regula 10% Cheltuiala A-Integral de la buget 650402 Invatamant secundar superior 200102 Materiale pentru curatenie 5.500,00 Cheltuiala A-Integral de la buget 650402 Invatamant secundar superior 200103 Incalzit, Iluminat si forta motrica 154.350,00 Cheltuiala A-Integral de la buget 650402 Invatamant secundar superior 200104 Apa, canal si salubritate 26.300,0

Guvernul sparge 200 de milioane de euro ca sa ingroase

Tiberiu Padurean | Alba, România | profesor la invatamant | o persoana comunicativa, implicata, responsabila, interesat de a ma perfectiona in ceea ce priveste pregatirea mea profesionala. | Contacte - 125 | Vizualizați pagina inițială a lui Tiberiu, profilul, activitatea, articolel Bine ați venit! Autentificați-vă in contul dvs. numele dvs de utilizator. parola dv Rata de ocupare a absolventilor de invatamant secundar superior si postliceal vocational din Romania a fost de 65,2% in 2020, conform datelor de la Eurostat, oficiul european de statistica... TEMA I - SISTEMUL DE INVATAMANT SI- subsistem al sist. de educatie ~ reuneste institutiile speciolizate implicate in procesul de educatie, cercetare si cultura in sens LARG: - ansamblul institutiilor care participa la reclizarea arhitecturii scolare la derularea generala a studillor pe cicluri, orientari,filiere) '© institutii scolare / universitare cu caracter formal '+ institutii. 536 articole despre contract colectiv de munca invatamant in portalinvatamant.ro. Cele mai interesante stiri despre contract colectiv de munca invatamant - pagina