Home

Principiile de organizare ale administrației publice

PRINCIPIILE DE BAZĂ ALE ADMINISTRAŢIEI. PUBLICE LOCALE. Orice stat fiind o putere publică, organizată pe un teritoriu delimitat şi recunoscut de celelalte state, are rolul nu numai de a reprezenta poporul de pe acest teritoriu, ci şi de a-i rezolva interesele atât de diferite de la o persoană la alta sau de la un grup de indivizi la altul. Pentru a-şi îndeplini acest rol, statul. ll) serviciile publice deconcentrate - structurile de specialitate ale ministerelor și ale altor organe de specialitate din unitățile administrativ-teritoriale ale administrației publice centrale care răspund de satisfacerea unor nevoi de interes public/general în concordanță cu obiectivele politicilor și strategiilor sectoriale ale.

Principiile de bază ale administraţiei publice locale sunt prezentate în textele Constituţiei şi în Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001. Astfel, în articolul 120 din Constituţia revizuită şi republicată în 2003 se prevăd trei principii pe care se întemeiază administraţia public O simplificare a structurilor externe (a cadrului de organizare de ansamblu al autoritatilor administratiei publice), in vederea eliminarii paralelismului; c. O simplificare interna , deci numai in cadrul unei sau unor autoritati ale administratiei publice dar, atat ca structura cat si ca activitate, in vederea eliminarii activitatilor paralele. Garlesteanu George, Principii fundamentale de organizare si functionare a administratiei publice din Romania, Editura Sitech, Craiova, 2008. Ghencea Florin, Descentralizarea si deconcentrarea administrativa - principii de organizare a administratiei publice locale, Institutul de Stiinte Administrative Paul Negulescu, Caietul Stiintific nr. 6/ 2004 (PDF) Serviciile publice | Dragos Dinca - Academia.edu

Reglementările administrației publice locale în prezentul Cod o regăsim în Partea a III a, cu trimitere la principiile generale și specifice de organizare și funcționare, regimul descentralizării și al autonomiei locale, preluate din Legea nr.195/2005 a descentralizării și autonomia, personalitatea juridică a unității. Referat Organizarea administrației publice Taylor a publicat lucrarea Principiile Managementului Ştiinţific, în 1911. Prin această lucrare, el a dorit să demonstreze că: sunt organizate prin lege structuri ale aparatului de lucru. Modul de organizare şi structurare a Instituţiei Prezidenţiale din România. ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI — Prezentul regulament reglementează modul de organizare și desfășurare a inspecției școlare în sistemul de respectând principiile educației incluzive ș

Principiile de Baza Ale Administratiei Publice Local

Codul administrativ

 1. 3 Art. 5 - Serviciile publice ale Primăriei municipiului Dej întocmesc referate, proiecte de hotărâri și proiecte de dispoziții pe care le supun spre aprobare primarului sau Consiliului local, după caz. Art. 6 - Serviciile publice ale Primăriei vor pune la dispoziția comisiilor de specialitate ale Consiliului local, actele necesare și vor acorda consultațiile de specialitate.
 2. istraţiei publice Art. 6. - Legalitate
 3. istrative. Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).. Arhiva contine 1 fisier doc de 9 pagini.. Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: prof Cristea Maria Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca
 4. istrației publice 5 2.6 Asigurarea profesionalizării funcțiunii publice 5 2.7 Creșterea eficienței ad
 5. istrației publice de la nivel județean se bazează pe principiile autonomiei, legalității, responsabilității, cooperării și solidarității în rezolvarea problemelor întregului județ. (2) În relațiile dintre autoritățile ad

- Se alege apoi un președinte de instanță pe o perioadă de cel mult 3 luni, care va conduce ședințele consiliului și va semna hotărârile adoptate de acesta. 37. Principiile de organizare ale administrației publice HG 1492 09/09/2004 - Portal Legislativ. HOTĂRÂRE nr. 1.492 din 9 septembrie 2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste. EMITENT Principiile care stau la baza organizării şi funcţionării administraţiei publice româneşti Acest principiu exprimă perenitatea activităţilor de organizare a executării şi de executare în financiare de către ministere şi celelalte instituții de specialitate ale administraţiei publice centrale cătr

 1. istrației publice locale din comune, orașe și municipii și autoritățile ad
 2. istrației publice locale 7 1.2 Modele de organizare și activitate a ad
 3. istraţiei publice centrale de specialitate. Principiile speciale ale ad
 4. istrație locală și servicii publice 13 13 1. Ad
 5. istrației publice locale, vom reține că organizarea ad

Video: PRINCIPIILE STIINTEI ADMINISTRATIEI - rasfoiesc

Noțiunea și principiile administrației publice Preşedintele Republicii Moldova Guvernul Republicii Moldova Organele centrale de specialitate ale administrației publice Administraţia publică locală Turul galeriei - presupune evaluarea interactivă și profund formativă a produselor realizate de grupurile de elevi Principalele teme ale cursului Pentru a putea beneficia de un curs cât mai aproape de nevoie dumneavoastră, nu uitați să completați pe formularul de înscriere despre ce alte teme doriți să aflați informați i. Principiile de organizare a administrației publice locale Autoritățile administrației publice locale. Atribuții. Acte. INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA CURSUL Principalele teme ale cursului Pentru a putea beneficia de un curs cât mai aproape de nevoie dumneavoastră, nu uitați să completați pe formularul de înscriere despre ce alte teme doriți să afl ați informații. Principiile de organizare a administrației publice locale Termeni-cheie: contabilitatea instituțiilor publice, fluxuri informațional-contabile, credite bugetare, buget general consolidat Clasificare JEL: H83, L38, M41 Introducere Instituția publică este denumirea generică ce include Parlamentul, Administrația Prezidențială, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice, alte autorități publice, instituțiile.

Principiile Administratiei Publice - Diploma

Legea pentru organizarea si functionarea Guvernului si a ministerelor nr. 90/2001, precum si Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 prevad, de asemenea, importante atributii de organizare pentru autoritatile administratiei publice centrale de specialitate si pentru autoritatile administratiei publice locale (2) Modul de organizare și funcționare a autorităților administrației publice locale de nivel special se reglementează de prezenta lege în partea în care nu contravine prevederilor Legii nr. 344/1994 privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri) I.3.1 Principiile aplicabile administrației publice Art. 9. Administraţia publică locală din unităţile administrativ-teritoriale se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor generale ale administraţiei publice prevăzute în Codul Administrativ şi al principiilor generale prevăzute în Legea nr. 199/1997 pentru ratificare autoritățile administrației publice de la nivelul județului se bazează pe principiile autonomiei locale, legalității, cooperării, solidarității, egalității de tratament și responsabilității. (2) În relațiile dintre consiliul local și primar, precum și între autoritățile administrației publice di

Students also viewed Analiza Materiale publicitare pentru radio Utilizarea elementelor de identitate de brand in publicitate Concepte Specifice ALE Serviciilor Administrative DE Interes Local Strategia de comunicare în organizaţia publică Proiect-PR - protocol si comunicare in administratia publica, stakeholders, obiective PR, Curs 2 Relații publice Politica de dezvoltare regională reprezintă un ansamblu de măsuri planificate și promovate de autoritățile administrației publice locale și centrale, în parteneriat cu diverși actori (privați, publici, voluntari), în scopul asigurării unei creșteri economice, dinamice și durabile, prin valorificarea eficientă a potențialului.

Dreptul de acces la informaţiile de interes public este unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice. Autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să pună la dispoziţia cetăţenilor, din oficiu sau la cerere, toate informaţiile de interes public ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI TURISMULUI Nr. 1.152 din 11 martie 2011 MINISTERUL CULTURII ȘI PATRIMONIULUI NAȚIONAL Nr. 2.207 din 29 martie 2011 ORDIN privind aprobarea Ghidului operațional pentru realizarea obiectivului reabilitarea Pornind de la principiile Statutului, au fost elaborate două legi care au reformat administraţia publică locală: Legea comunală, publicată la 1 aprilie 186 Descarca proiectul cu 5 € Descarca proiectul cu titlul Structura si Rolul Organelor Publice Locale ale Administratiei Publice Locale din Romania cu plata prin SMS, Card Bancar sau PayPal pentru suma de 5 € + TVA.Garantia calitatii este asigurata de faptul ca: Document a fost verificat manual; Poti vizualiza imagini din documen

(PDF) Serviciile publice Dragos Dinca - Academia

 1. MODERNIZAREA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII EUROPENE sarcinile, principiile de bază şi direc-ţiile prioritare ale reglementării şi dezvoltării proceselor migraţionale în Republica Moldova, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare în combaterea migraţiei ilegale
 2. istrației publice locale, împreună cu alte autorități ale ad
 3. istrației publice de la nivelul județului se bazează pe principiile autonomiei locale, legalității, cooperării, solidarității, egalității de tratament și responsabilității. (2) În relațiile dintre consiliul local și primar, precum și între autoritățile ad
 4. istrației publice centrale, alte autorități publice, instituțiile publice autonome și unitățile ad
 5. istrației publice locale Autoritățile ad
 6. istrației publice. Atribuțiile Guvernului Republicii Moldova; Ad
 7. istrației publice locale. Autoritățile deliberative ale ad

Codul Administrativ-Reglementări privind APL - Adminpedia

Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al reglementează atribuţiile şi responsabilităţile generale ale acestuia, principiile, instituțiilor administrației publice au dreptul de afi tratați în mod egal, într- d) autoritate executivă a administrației publice locale, care prestează servicii publice în domeniile proprii de activitate ale autorităților publice locale și servicii publice descentralizate, transferate ei, în condițiile legii; e) persoană juridică de drept privat care, în limitele competențelo privind Regulamentul de organizare şi funcţionare al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările aduse prin ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 478/10.08.2015 (anexa) privind Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei generale programe europene 69/1991, Legea administraţiei publice locale la data de 1 iulie 1992, modul de organizare şi funcţionare fiind prevăzute în Hotărârea Guvernului nr.118/1992, privind structura şi atribuţiile aparatului tehnic de specialitate al prefecturilor, precum şi finanţarea acestora

Listăm în mod expres Ordonanța de urgență nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, Legea administrației publice nr. 215/2001 și Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică (cu excepția prevederilor cuprinse în art. 6) Accesul liber si neingradit al persoanei la orice informatii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si autoritatile publice, in conformitate cu Constitutia Romaniei si cu documentele internationale ratificate de Parlamentul Romaniei Peste 100 de instituții pilot au fost angrenate în etapa de fundamentare a celui mai amplu și ambițios proiect legislativ derulat la nivelul administraţiei publice din România - scrierea Codului Administrativ al României proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative Nu este cazul. 4

Metodele sunt diferite de cele ale abordării juridice, pornind de la o situație specifică, de teren, și încercând să formuleze cele mai bune soluții. De asemenea, ea acordă o atenție crescută față de faza de implementare a politicilor și strategiilor și încearcă să aplice principiile manageriale la spațiul public pentru. prestării celor mai bune servicii publice, conectat la procesul de integrare europeană, în conformitate cu principiile SIGMA/OECD Obiectiv specific 1: Raționalizarea structurii administrației publice centrale în baza recomandărilor analizelor funcționale, conform angajamentel or a sumate în demersul de integrar Conform Constituției și Legii de organizare a instituției (Legea nr. 35/1997, republicată - lege organică): caracterizate de principiile autonomiei și Avocatului Poporului este acela de a constitui mijlocul prin care Parlamentul ia act de activitatea administrației publice și de lacunele legislative identificate în urma. organizarea Administrației publice; 7.2. Obiectivele specifice - Dobândirea de către studenți a unor cunoștințe temeinice în ceea ce privește specificitatea normelor și raporturilor de drept administrativ, structura, rolul și principiile de organizare ale Administrației publice central și locale di Regulamentul de organizare și funcționare, structura și efectivul limită ale Oficiului sunt stabilite prin hotărîre a Guvernului. Articolul 25. Controlorul de stat. Controlorul de stat este responsabil de exercitarea controlului administrativ de legalitate a actelor adoptate sau emise de către autoritățile administrației publice locale

Each management model leads to substantial changes at the level of public communication. In our approach we highlight the gradual openness of the public institution towards the general public, first considered to be a simple administered, then a client (New Public Management) and, currently, a collaborator in a partnership manner (democratic governance) Capitolul I Dispoziții generale Articolul 1 (1) Teritoriul României este parte a avuției naționale de care beneficiază toți cetățenii țării, inclusiv prin gestionarea proceselor de dezvoltare prin activitățile de amenajare a teritoriului, urbanism sau de dezvoltare urbană durabilă ale autorităților publice centrale și locale Principiile generale ale administrației locale Administrația locală este un proces extrem de semnificativ în ceea ce privește construirea unui stat eficient. Este important ca drepturile cetățenilor garantate de legi sub aspectul autoorganizării politice autonome să fie conforme în procesele reale la nivelul formării autorităților. Acest articol va considera tema principiilor autoguvernării locale (LSG) drept principala caracteristică a unui stat democratic. Drepturile cetățenilor de a reglementa organizarea teritorială sunt consacrate, în primul rând, atât în Constituție, cât și în Carta Europeană. Principiile de bază sunt stabilite în Legea federală nr. 131-ФЗ, care reglementează organizarea. autorităţi ale administraţiei publice locale din ţară sau din străinătate, în condiţiile legii. (2) Pentru protecţia şi promovarea intereselor lor comune autorităţile administraţiei publice locale au dreptul de a adera la asociaţii naţionale şi internaţionale, în condiţiile legii. Art. 12

Referat Organizarea administrației publice - Biblioteca

DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale. (2) ale instituțiilor publice de interes local, reorganizarea și statu raționamentul de tip deductiv (principiile celor trei modele de management), cu cel Menționăm în acest sens costurile generate de activitățile de organizare ale Statului, lipsa adaptării organizării birocratice la societatea de consum matizat principiile de management ale organizațiilor publice în felul următor REGULAMENT DE ORGANIZARE Prefectul conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, organizate la nivelul judeţului Gorj. (4) Miniștrii și conducătorii celorlalte organe ale administrației publice centrale din subordine

Referat Principiile Stiintei Administrative < Stiinta

Auto ritățile administrației publice centr ale sunt: Guvernul, ministerele, alte o rgane centrale de specialitate subordonate Guvernului sau ministerelor, autoritățile administrative autonome. (2) Organizarea și funcționarea structurilor de specialitate înființate pentru exercitarea de către Președintele Românie baza deciziilor organelor administrației publice locale, luând în considerare condițiile tradiționale formate de trai ale populației, posibilitatea utilizării de către populație a surselor de apă existente, potrivite pentru stropire, adăparea vitelor și păsărilor de curte etc Pe de altă parte, nu vedem nici o rațiune de a nu recunoaște dreptul și obligația unor conducători ai unor organe centrale de specialitate ale administrației publice, mai ales a celor subordonate Guvernului, de a contrasemna hotărârile sau ordonanțele Guvernului din domeniul lor de activitate vigoare, ale prezentului regulament, ale propriului regulament de organizare şi funcţionare şi ale Școala Gimnazială Nr.117 va promova cu prioritate principiile școlii incluzive, fiind interzisă Nr.117 și autoritățile administrației publice locale pot decide înființarea consorțiilor școlare, în.

Raporturile dintre autoritățile administrației publice municipale și cele ale orașelor, satelor (comunelor) din componența municipiului Chișinău se întemeiază pe principiile autonomiei, subsidiarității, legalității, transparenței și colaborării în vederea soluționării problemelor de interes municipal Ca sistem de organizare administrația publică cuprinde o multitudine de părți componente cu denumiri, cu servicii, atribuții şi activități diferite. Legătura sistemului administrației publice cu puterea executivă se face prin guvern, ministere şi celelalte organe ale administrației publice centrale administrației publice în ansamblul ei și, nu în ultimul rând, credibilitatea procesului de guvernare. Guvernul și-a asumat astfel un demers de repoziționare a administrației publice în raport cu valorile ce definesc cultura instituțională, prin punerea în prim plan a binelui cetățenilor

(4) Actele normative ale autorităţilor administrației publice centrale de specialitate şi ale autorităţilor publice autonome care vizează drepturile şi interesele legitime ale omului sînt supuse expertizei juridice obligatorii şi se înregistrează de către Ministerul Justiţiei, în modul stabilit de către Guvern (2) Beneficiarii activităților administrației publice au dreptul de a obține informații de la autoritățile și instituțiile administrației publice, iar acestea au obligația corelativă a acestora de a pune la dispoziția beneficiarilor informații din oficiu sau la cerere, în limitele legii Controlul exercitat asupra administrației publice. Autoritățile administrației publice. caracteristici ale managementului public. Principiile managementului public. Regimul juridic al serviciilor publice . Principii și reguli de organizare și functionare a serviciilor publice autoritatea administrației publice locale DÎTS _____ A P R O B A T la ședința Consiliului Profesoral precum şi implicarea elevilor în activităţi de organizare şi propagandăpolitică. 1.7 În instituție sînt interzise prozelitismul religios, precum şi orice activităţi care principiile fundamentale ale

Curtea de Conturi a României. Strada Lev Nicolaevici Tolstoi, nr. 22-24, Sector 1, București Telefon: +4 021 3078 851 Luni-Joi 08.30-17.00, Vineri 08.30-14.3 (6) Formele de organizare ale celorlalte categorii de unități și instituții prevăzute la art. 7 și 8 sunt reglementate prin legi specifice. II. Legea finanțelor publice nr 500/2002 - definiția instituțiilor publice Articolul 2 (1) În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos se definesc după cum urmează Strategia pentru dezvoltarea funcției publice (SDFP) pentru 2016-2020, aprobată de Guvern include un set de acțiuni, cu termene-țintă, pentru îmbunătățirea performanței profesionale, transparența, prevenirea corupției, integritatea și independența politică în administrația publică, pentru o perspectivă durabilă a carierei, pentru servicii publice mai bune și. In cadrul autorității publice, Regulamentul de Organizare și Funcționare al Primăriei principiile autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilității ale celorlalți conducători ai autorităților administrației publice centrale, ale Prefectului precum si ale hotărârilor Consiliului Județean și asigur Acest drept se exercită de către consiliile locale și primari, autorități ale administrației publice locale alese prin vot universal, secret, direct, egal și liber exprimat. Consiliul local și primarul funcționează ca autorități ale administrației publice locale și rezolvă treburile publice din comună, în condițiile prevăzute.

Referat Impactul principiilor formulate de stiinta

Art.18. - (1) Conţinutul minim obligatoriu al documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului, se stabileşte pentru fiecare categorie de cazuri concrete, prin regulamente şi instrucţiuni, elaborate de autoritatea administraţiei publice centrale pentru urbanism şi amenajare a teritoriului şi aprobate de Guvern de funcționare al acestora este similar cu cel al comitetelor tehnice pentru domenii de specializare. 5.1.5 Propunerile privind înființarea unui comitet tehnic se prezintă de subdiviziunile specializate ale organului central de specialitate al administrației publice în domeniul construcțiilor, cătr Cadrul legal și principiile administrației publice locale - Serviciile publice ale consiliilor judeţene. 5. Actul administrativ-condiţii se formă şi fond - Cunoaşterea principiilor și a particularităților de organizare și funcționare a administrației publice locale 3. principiul consultării - autoritățile administrației publice locale, prin structurile asociative ale acestora, trebuie să fie consultate asupra procesului de alocare a resurselor financiare de la bugetul de stat către bugetele locale

(DOC) SUBIECTE DREPT ADMINISTRATIV Ghebaur Cosmin

De asemenea, dispune măsurile necesare și acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor și instrucțiunilor cu caracter normativ ale miniștrilor, ale celorlalți conducători ai autorităților administrației publice centrale, ale prefectului, precum și ale hotărârilor consiliului județean, în condițiile legii ale autorităților administrației publice locale recunoscute ca fiind de utilitate publică, potrivit legii. (3) Județul Gorj are dreptul să coopereze și să se asocieze și cu unități administrativ-teritoriale din străinătate, în condițiile legii, prin hotărâri ale Consiliul Județean. Județul Gorj poate ader Principiile de bază ale activității Poliției de Frontieră sunt: legalitatea, imparțialitatea, respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, continuitatea, îmbinarea metodelor publice și secrete, îmbinarea metodelor de conducere unipersonale și colegiale, descentralizarea, cooperarea, transparența, răspunderea.

HG 1492 09/09/2004 - Portal Legislativ - Pagina de star

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare Patrimoniul Agenției se constituie prin preluarea elementelor de activ și de pasiv ale Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare, pe bază de protocol de predarepreluare, Finanțelor. servicii publice administrative servicii publice industrial comerciale regulile from SOCIAL 2021 at Bucharest Academy of Economic Studie rezultatele concrete ale evoluției administrației publice județene pe care o reprezentăm se raportează la atribuțiile legale, principiile care guvernează administrația publică locală și prioritățile strategice stabilite pentru anul raportat. Necesitatea realizării Raportului se fundamentează pe principiile de bază al democrație Anonimus General Media: contrapropagandă, articole informative relevante, analize politice și economice, interviuri și declarații semnificative. Nu suntem o agenție de știri. Numitor comun este apărarea interesului național și a moștenirii culturale românești, a adevăratei istorii

LEGE (A) 215 23/04/2001 - Pagina de start - Portal Legislati

Licență: Modele europene de administrare local

Ca element de noutate, întreprinderile la care statul este acționar vor trebui sa publice în format deschis indicatorii economici și de performanță, inclusiv bugetele și subvențiile primite de la autorități publice, atât prin structuri ale administrației publice centrale, cât și locale 4.Subvenţii de la alte nivele ale administrației publice 162.042 213.541 164.698 101,6 77,1 5.Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăţilor efectuate și prefinanțări 194.149 230.778 124.112 63,9 53,7 VENITURI - TOTAL (1+2+3+4+5) 1.374.270 1.528.155 1.370.641 99,7 89, CAP. 1 Dispoziții generale ART. 1 (1) Prezenta lege stabilește regulile procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea transparenței decizionale în cadrul autorităților administrației publice centrale și locale, alese sau numite, precum și al altor instituții publice care utilizează resurse financiare publice, în raporturile stabilite între ele cu cetățenii și asociațiile.