Home

Modelare fuzzy

Modelare Parametric ă 3D cu Autodesk Inventor - [PPTMetode si tehnici utilizate in managementul inovarii si

Modelare fuzzy TICE Sisteme fuzzy in modelare aproximatori universali capacitate de interpolare operaţii matematice simple (min, max, suma, prod, impartire) pot fi construite automat pe baza unui set de date numerice •modelare fuzzy sau identificare fuzzy a sistemelor •explorare sistematica pentru prima dată de Takagi şi Sugen Modele fuzzy Fig. 6. Mathematical models for imprecision Logica Bivalent (DA -NU) Logica multivalenta Mic, mediu, mare sunt descrieri vagi (incerte) folosite in modelare proceselor. Zilelesaptamanii cu functie de apartenenta bivalenta Zilele saptamanii cu functie de apartenenta multivalent

magnetic[1]. Deoarece logica fuzzy este capabilă să descrie destul de bine procesul decizional uman, se va încerca aplicarea acesteia în procesul de modelare [1][3][4]. Făcînd o introducere în principiile logicii fuzzy, putem spune că logica vagă nu ne oferă soluția numerică optimă, ci Modelarea circuitelor electronice utilizand sisteme fuzzy. Modelarea circuitelor electronice modelarea functiilor de performanta. modelare SOTA modelarea functionala. modelare FCOTA model Simulink. 3 /27Tehnici de inteligen computaional n electronic, G. Oltean. Modelarea circuitelor electronice. Modelarea functiilor de performanta ale unui.

Optional ModelareFuzzyCircuiteElectronice - [PDF Document

Fuzzy sets are a generalization of conventional set theory. that were introduced by Zadeh is 1965 as a mathematical way. to represent vagueness in everyday life [l]. The basic idea. of fuzzy sets. Descrierea proiectului. Prezentarea activității de proiect. Cerințe generale și specifice. Studiu de caz 1: Sistem de control al temperaturii în bucla închisă, utilizând un controler fuzzy. Implementare Arduino / Cod sursa control temperatură. Studiu de caz 2: Sistem de control RPM motor cc în buclă închisă, utilizând controler fuzzy LOGICA FUZZY Logica fuzzy - bel.· Logica fuzzy nu este exact genul de termen pe care l-aţi folosi Documents Modelare fuzzy - bel. G. Oltean Modelare fuzzy Sisteme cu logica nuantata Problematica modelarii Intere

(PDF) Fuzzy models—What are they, and why? [Editorial

PDF | On Jan 1, 2014, Trandafir Romica and others published Modelare- Simulare. Noţiuni teoretice şi aplicaţii, | Find, read and cite all the research you need on ResearchGat modelare fuzzy in timp real, dezvoltat de specialiştii de la SafetyNet - Germania şi ba-zat pe teza de doctorat susţinută în 2001 de către Jurgen Prohnowski (din cadrul SafetyNet-Germania) la Institutul informatic din Bonn [5]. Acest subsistem utilizează inferenţa fuzzy de tip Sugeno, introdusă pentru prima oară î Cuvinte cheie: modelare, econometrie, logica fuzzy, optimizare. odelarea flexibila, prin metode traditionale si tehnici fuzzy Potrivit acceptiunii traditionale a termenu-lui, estimarea unui model nu poate fi reali-zata fara ca forma functionala a acestuia sa fi fost specificata ex ante. De regula însa, cunostiintele cerute de o asemenea specifi Sa se proiecteze un sistem inteligent pentru luarea deciziei folosind instrumente de modelare cu logica Fuzzy cu simularea acestora in medii de calcul specializate ( Toolbox-urile din Matlab ). Se va alege -problema , se va concepe modelul si se vor obtine rezultatele prin simulare

Sisteme fuzzy / Fuzzy logic sytem

adecvate de modelare a sistemelor hardware şi software. C2.3. Utilizarea metodologiilor, limbajelor şi mecanismelor de Sisteme cu logică fuzzy 4. Controlere, Modelare, Conducere fuzzy . 5. Grupare (clasificare) fuzzy a datelor 6. Reprezentarea cunoştinţelor: descriptivă modelare, optimizare sau reglare asociate unor procese complexe. Prezenta teză de doctorat abordează o serie de aspecte de actualitate referitoare la modelarea şi optimizarea unor procese folosind reţele neuronale, algoritmi genetici şi sisteme fuzzy. Studiile de caz sunt reprezentate de o serie de procese de polimerizare în care sun Acest proiect trateaza Tema de casa - Modelarea proceselor de afaceri cu structuri fuzzy. Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).. Arhiva contine 1 fisier docx de 17 pagini.. Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca 5 un exemplu detaliat de modelare 5.1 unitatea centrala de procesare 5.2 selectarea memoriei si interfatarea 5.3 analize preliminare de timp 5.4 ciclii externi de memorie de data 5.4.1 memoria data externa citeste memorie 5.4.2 data externa scrie memorie 5.5 problema 1 de modelare 5.6 problema 2 de modelare 5.7 problema 3 de modelare 5.8. The development of fuzzy regulators designed for conduction of neminimum faze sistems need a great volum of work conected to: defining the basic rules, chosing the values of free parameters of.

Grupare Clasificare Fuzzy - [PDF Document

  1. Realizarea unor granturi (dupa 1990) privind simularea unor sisteme de productie, modelarea si controlul fuzzy, metoda Monte-Carlo, prelucrarea limbajului natural. Realizarea unui proiect de dezvoltare a programelor de master si doctorat in informatica si statistica aplicata
  2. ing / Modelare neuro-fuzzy; Ad
  3. IMPLEMENTAREA ÎN MEDIUL MATLAB-SIMULINK A UNOR STRATEGII DE MODELARE BAZATE PE LOGICA FUZZY (1) MULȚIMI FUZZY. LOGICĂ FUZZY. 1. Considerații generale, motivație și obiectiv Un tip incipient de logică fuzzy a apărut încă din 1920, propus de matematicianul polonez Ja
  4. d. Try doing this, for any thing. Say, the bicycle you ride, or the car you drive, or your dog
  5. The main window of the Applications Screening controller Figure 1 depicted the Modelare-DecizieSelectie fuzzy controller. This novel fuzzy approach regards as input variables positive and.
  6. LOGICA FUZZY. Logica fuzzy este o tehnica utilizata in inteligenta artificiala. Ea a fost descrisa de Lotfi Zadeh in 1965 si utilizata in domenii variate precum: automatismul (frana ABS), robotica (recunoasterea formei), gestionarea circulatiei rutiere (semafoarele), contorul aerian, mediul inconjurator (meteorologie, climatologie, seismologie), medicina, asigurari (selectia si prevenirea.
  7. Analiza anomaliilor bazată pe modelare fuzzy a Sisteme Dinamice neliniare tolerante la defecte; Diagnoza anomaliilor sistemelor prin metode neuro-fuzzy. Sisteme inteligente bazate pe cunoştinţe (SIBC).Sisteme Expert (SE) cu logică fuzzy (FES - Fuzzy Expert Systems).

Fuzzy Inference System is the key unit of a fuzzy logic system having decision making as its primary work. It uses the IFTHEN rules along with connectors OR or AND for drawing essential decision rules Post on 13-Jul-2015. 232 views. Category: Documents. 8 download. Repor MODELARE NUMERIC 3D CU METODA ELEMENTELOR FINITE PENTRU BIOMATERIALE FOLOSITE N IMPLANTELE DENTARE . THREE DIMENSIONAL FINITE ELEMENT METHOD MODELING OF DENTAL IMPLANTS BIOMATERIALS . IULIA ROATEI 1University of Medicine and Pharmacy Carol Davila, 8 Eroii Sanitari Bd., 050474, Bucharest, Romania. Abstract: This paper presents the design and implementation of a fuzzy control algorithm, for adjust the pressure in a enclosure. In the paper are presented characteristic stage for synthesis fuzzy algorithm Radian, R., Sisteme de control fuzzy. Modelare şi proiectare asistată de calculator, Editura Tehnică, Bucureşti, 1998

Identificarea şi modelarea matematică; modelare fuzzy; Dezvoltarea şi analiza unor structuri i algoritmi de reglare automatăş: reglare convenţională, reglare după stare, reglare cu două grade de libertate, reglare fuzzy, reglare cu predicţie, etc; Optimizare utilizând algoritmi evolutivi Psychology has had a very different evolution from other so-called exact sciences. The natural laws governing the human personality are less visible than those of the natural sciences. There are many specific variables involved, which ar conducând la o modelare fuzzy. Pentru fiecare intrare a modelului, sunt asociate câteva multimi fuzzy, cu defimrea corespunzätoare a functiilor de apartenentä. Prin combinarea acestor inträri fuzzy, spatiul de intrare este împártit in regiuni fuzzy In fiecare regiune, este utilizat un model liniar local CONSIDERAŢII PRIVIND CONTROLUL ON-LINE AL PROCESELOR DE PUTERE. APLICAŢII CU LOGICĂ FUZZY A FEW ASPECTS CONCERNING THE ON-LINE CONTROL OF A POWER PROCESS. FUZZY-LOGIC APPLICATION

Fuzzy-4.pdf - Fuzzy \u2013 determinarea deciziei optimale Metodele din aceasta categorie includ aplicatii ale teoriei multimilor fuzzy si se folosesc. Arhitectura SIAD include o component software de modelare a datelor care sunt associate probelemei de decizie 7 asociere şi proprietăţile lor, precum şi despre unele noţiuni de modelare fuzzy şi reguli de tip fuzzy. Capitolul al treilea, Metode de extracție a regulilor, prezintă cele mai frecvent utilizate metode pentru extracția de reguli. Vom începe cu prezentarea uno Doctor Honoris Causa Prof. Dr. Ion VADUVA. 12/11/2015 09:14:01. Departamentul de Informatica al Facultatii de Stiinte va invita marti, 17 noiembrie 2015, la ora 11:00, în Sala Albastra (sediul central, str. A. I. Cuza, nr.13) la festivitatea de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa al Universitatii din Craiova domnului profesor univ. dr. Ion Vaduva, personalitate marcanta a. ape uzate, nămol activ, epurare biologică, stație de epurare, modelare matematică, control automatizat, optimizare, eficientizare, tehnici de reglare, sistem SCADA, reguli fuzzy Adnotare Structura tezei: adnotarea, introducerea, patru capitole, concluzii și recomandări, bibliografia (148 de titluri), 125 pagini text de bază, 56 figuri.

Curs Modelare - [DOC Document

Acest proiect trateaza Sisteme Inteligente si Microcontrolere. Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).. Arhiva contine 3 fisiere doc de 75 de pagini (in total).. Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte Fuzzy Modelling for Data Science / Modelare fuzzy pentru analiza datelor Semestrul 2 Big Data Technologies / Tehnologii Big Data Biostatistics and Medical Data Analysis/ Biostatistică și analiza datelor medicale Data Mining Data Warehouses Dynamical Systems in Machine Learning / Sisteme dinamice în învățarea automat 2. Mulţimi fuzzy şi sisteme fuzzy 2.1 Mulţimi fuzzy - definiţii 2.1 Operaţii cu mulţimi fuzzy 2.2 Implicaţiile fuzzy 2.3 Definirea conectivului de asemenea 2.4 Funcţii caracteristice pentru sistemele nuanţate cu defuzificare 4 3. Instrumente de analiză a sistemelor bazate pe cunoştinţ Modelare fuzzy. Procesul de inferenţă fuzzy. Inferenţa max-min. Inferenţa max-produs. Inferenţe cu premise multiple. Modelarea aleatoare bazată pe mulţimi Fuzzy . 4 : 9, 10 . 2: 9. ţa mInfluenărimii unităţii de timp asupra complexităţii modelarii lingvistice. Mărirea unităţii timp simplifică modelu Sisteme fuzzy . Sistemele fuzzy sunt metodologii fundamentale pentru reprezentarea și procesarea informațiilor lingvistice , cu mecanisme pentru a face față incertitudinii și impreciziei.De exemplu, sarcina de modelare a unui șofer care parchează o mașină implică dificultăți mai mari în notarea unui model matematic concis pe măsură ce descrierea devine mai detaliată

Modelarea circuitelor electronice - bel

Data si locul nasterii: 25 noiembrie 1936, Com.Otesani, Jud. Valcea; Data si locul absolvirii facultatii: 1960, Facultatea de Matematica, Universitatea Bucuresti; Titlul tezei si data obtinerii doctoratului: Contributii la teoria estimatiilor statistice ale densitatilor de repartitie si aplicatii, 1968, Universitatea Bucuresti; Adresa: Str.Tudor Stefan 50-52, Sector 1, Bucuresti, Romani state feedback fuzzy functions are set according to the followingconditions: X 4 e weighting functions of the state feedback fuzzy modelare h This work presents a comparative study for a photovoltaic system connected to a three-phase grid through a three-phase inverter controlled by a fuzzy logic controller or through a proportional-integral (PI) controller. The innovative aspect of this article consists of the elaboration of two models in MATLAB-Simulink for the photovoltaic system consisting of 40 photovoltaic panels and of the. Statistical-dynamical seasonal forecast of north atlantic and U.S. landfalling tropical cyclones using the high-resolution GFDL FLOR coupled mode

LOL Surprise OMG Remix, Papusa Fashion Kitty K cu 25 de

Video: Proiect Modelarea si Simularea unei Sere cu Logica Fuzzy

(PDF) Modelare- Simulare

NEURON. STRUCTURA UNEI REŢELE. NEURALE. METODE DE INSTRUIRE • Prin reţele neurale se încearcă modelarea modului de prelucrare a informaţiei în sistemul nervos. uman. Simplificat, modelul unui neuron este reprezentat printr-un element de însumare a intrărilor xi şi printr-o funcţie de activare f. În fig. a este reprezentat un neuron printr-un simbol, iar în fig. b sun A fuzzy group decision-making model for determining the most influential persons in the sustainable prevention of accidents in the construction SMEs Z Turskis, S Dzitac, A Stankiuviene, R Šukys International Journal of Computers Communications & Control 14 (1), 90-106 , 201 Crohn's disease (CD) diagnosis is a tremendouslyserious health problem due to its ultimately effecton the gastrointestinal tract that leads to the need of complexmedical assistance. In this study, the backpropagationneural network fuzzy classifier and a neuro-fuzzy modelare combined for diagnosing the CD

Referat Sisteme de Inteligenta Artificiala - Logica Fuzzy

Site-ul Departamentului de Automatică și Informatică Aplicată. Responsabili laborator: A0-1 - Șef lucr.dr.ing. fiz. Aleodor Daniel Ioa Din seria clădirilor printate 3D Iata un alt exemplu al unei case de... vacanțe, prima din Canada, imprimata 3D și este accesibilă publicului doritor. # SmartLab # magurelesciencepark # modelare3D # case3D Dacă te-am făcut curios despre imprimare 3D, îți reamintim că poți să înveți singur modelare 3D. Accesează link-ul și urmează pașii din materialele video Teoria sistemelor Modelare și simulare Control inteligent și adaptiv Robotic Swing-up and stabilization of the rotational inverted pendulum using PD and fuzzy-PD controllers. SE Oltean. Procedia Technology 12, 57-64, 2014. 29: 2014: Model reference adaptive vs. Learning control for the inverted pendulum. A comparative case study

(PDF) Fuzzy Set Models for Economic Resilience Estimation

Standardele BS 3939, CENELEC EN 50013, DIN 40700. 40717, EEMAC E14-3, IEC 617-1. 617-8, NEMA ICS 1 si SR EN CEI 60617-1. 60617-7 pentru simbolurile grafice ale schemelor desfasurate electrice Seturi de modelare; Puzzle. Puzzle 3D; Puzzle 1-3 ani; Puzzle 3-5 ani; Puzzle 5-7 ani; Puzzle 7-10 ani; Puzzle 10-12 ani; Jucarii Exterior. Biciclete; Triciclete; Trotinete; Trambuline; Role si skateboard; Protectii si accesorii; Masinute si vehicule; Casute copii; Leagane si tobogane; Articole plaja si piscina; Baloane de sapun

Metode matematice de modelare a fluxurilor materiale de natură fuzzy (vag) există grade de apartenenţă între apartenenţa şi neapartenenţa unui element la o mulţime şi nu se bazează pe principiul terţiului exclus din logica matematică bivalentă Modelele fuzzy (vagi) folosesc matematica fuzzy, având variabile care nu se pot caracteriza nici exact (determinist) şi nici în probabilitate, putându-se face aprecieri calitative asupra valorilor pe care le iau. Se pune problema deosebirii între aleator (stochastic) şi fuzzy (vag) Ingineria software se sprijină pe modelare Ingineria software, în ciuda terminologiei fuzzy, nu trebuie să fie mai puţin riguroasă sau imposibil de demonstrat Software trebuie să fie uşor de înţeles, uşor de întreţinut şi scalabil. FIS - conf.dr.ing. Dan Pescaru 1

modelare şi probleme de identificare precisă a parametrilor. Din titlul lucrării se pot identifica două direcţii principale de studiu necesare rezolvării aplicaţiei propuse: • Sisteme de reglare fuzzy simple şi hibride neuro-fuzzy, cu aplicabilitate în diverse aplicaţii de inginerie şi sistematizarea unor metode de proiectare •Modelare, simulare şi testarea prototipurilor •Analiza şi vizualizarea datelor •Grafica inginerească şi din ştiinţele aplicate logică fuzzy, wavelet, simulare (SIMULINK), identificare etc. Sistemul MATLAB constă în cinci părţi principale tehnici fuzzy și rețele neuronale cu aplicații în medicină, recunoaștere facial, procesare video, analiză numerică, modelare și simulare MATLA, Machine Learning, Digital Image Processin Photo credit: Author. Image showing fuzzy membership grades for each break of values. Step 2: Firing Strength of Fuzzy Rules. The values, which were fuzzified in step 1 are now transported to a node layer and multiplied by the strength of an automatically generated fuzzy rule (Figure 2) [3]

cu rețele neurale de tip feed-forward și neuro-fuzzy. Se prezintă similitudinea rezultatelor obținute prin cele două metode și varianta de alegere a uneia dintre ele. Capitolul al optulea prezintă Concluzii finale, contribuții originale și direcții viitoare de cercetare In mathematics, the membership function of a fuzzy set is a generalization of the indicator function for classical sets.In fuzzy logic, it represents the degree of truth as an extension of valuation.Degrees of truth are often confused with probabilities, although they are conceptually distinct, because fuzzy truth represents membership in vaguely defined sets, not likelihood of some event or. Utilizarea fundamentelor automaticii, a metodelor de modelare, simulare, identificare şi analiză a proceselor, a tehnicilor de proiectare asistată de calculator. Regulatoare fuzzy tipizate şi regulatoare fuzzy speciale 4.1 Regulatoare fuzzy fără dinamică Teorie de punct fix în spatii metrice probabiliste spatii metrice fuzzy si aplicatii Modelare matematicä statisticä aplicatä în ecologie . FMI FACULTATEA DE MATEMATICÅ INFORMATICÅ UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA Comportäri asimptotice neuniforme ale sistemelor dinamic

DIN MARILENA AURA - Universitatea Romano-Americana

Definition. The notation () indicates an autoregressive model of order p.The AR(p) model is defined as = + = + where , , are the parameters of the model, is a constant, and is white noise.This can be equivalently written using the backshift operator B as = + = + so that, moving the summation term to the left side and using polynomial notation, we have [] = +.An autoregressive model can thus. and the network weights either modelare adaptively optimized using the recursive Levenberg-Marquardt (RLM) method. 1999) and neural fuzzy systems (Jang, 1993; Korbicz, 2004). links represent temporal information spatially while the Although data-driven flexible-model approaches have demonstrated some superior properties to othe

Prestigiosul premiu ‘Excellence in Global Contribution’,

Metodologia Cercetării Ştiinţifice Şi Managementul

Tehnici de analiză și modelare 5.2.3 Algoritmi de clusterizare fuzzy..... 149 5.3 Utilizarea Microsoft Excel pentru analiză de rapoarte.. 154 5.4 Utilizarea Crystal Ball pentru simulări numerice.. 182 6. Sistem suport de predicție a firmelor cu potențial ridicat. C. Raţiu-Suciu, F. Luban, D. Hîncu, Nadia Ciocoiu, Economical Modelling (Modelare economic A Fuzzy Approach, Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, ISSN online 1842 - 3264, ISSN print 0424 - 267X Modelare și simulare. CV(RO) Lucrări(RO) RID: COWELL SIMON: lector doctor: Fiabilitate, Combinatorică, Probabilitate, Analiză, Imagistică medicală: CV(EN) Lucrări (EN) CRISTESCU GABRIELA: profesor doctor: Analiza convexă cu aplicații în optimizare și geometrie computațională: CV(RO) Lucrări(RO) DEAC DAN STELIAN. lector doctor. The purpose of Fuzzy Comprehensive CS-SVR Model (FCCS-SVR) is to evaluate and monitor the health status of a radar equipment and then keep its safe operation. Due to reasons such as few samples, slow changes and the nonlinear structure of data of fault monitoring signal, the health status evaluation of a radar system is quite difficult. By establishing the evaluation index system of a radar.

Proiect Sisteme cu Inteligenta Artificiala - Controlul

S-au realizat aplicatiile Matlab de modelare simulare si control ce au permis testarea prin simulare a algoritmilor PID, PID adaptiv, fuzzy si bazati pe model (MPC) ce vor fi utilizati in faza experimentala; s-au realizat si aplicatii practice ce au implicat utilizarea combinata a mediului Matlab si a tehnologiei dSpace. S- O posibilitate de modelare a acestor două alternative este cea din figura de mai sus. Pentru acest exemplu, se folosesc patru mulţimi fuzzy asociate celor patru categorii lingvistice, pentru care funcţiile de apartenenţă au următoarele expresii traditional analytical welding modelare usually used for welding process analysis; in these s mathematical models , the welding molten pool depth is derived directly from the physical laws in the pool and groove, and fuzzy control method can be used t o keep molten pool depth stable. Experimen

(PDF) An Advanced Certain Trust Model Using Fuzzy Logic

de cunotinşţă, inteligenţa computaţională este o modelare numerică a inteligenţei biologice. Putem vorbi deci de trei tipuri de inteligenţă: biologică, artificială şi computaţională. Tehnicile aparţinând inteligenţei computaţionale sunt logica fuzzy, reţelele neuronal Based on fuzzy set theory, themodelhas the capabilityto dothefollowing: 1) Perform an economic evaluation of the project, taking into account the prevalent computer modelare contained inthe appendices. 2. Literature Review 2.1 Introduction A major hurdle in the adoption oftoday's new technologies is its economic justification. This i • Modelare, simulare şi testarea prototipurilor • Achiziţii date de la senzori, analiza şi vizualizarea datelor • Grafica inginerească şi din ştiinţele aplicate • Dezvoltarea de aplicaţii, inclusiv GUI MATLAB - s-a dezvoltata în: 1. Fuzzy logic toolbox. Modelarea si Simularea Sistemelor Complexe Modelare abstracta sisteme dinamice complexe. Spatiul fazelor. Atractori. (clusteri ierarhici şi prin partiţionare), clusterizare fuzzy, text mining, web mining. Aplicații: clasificarea automată a seriilor de timp (de exemplu a electrocardiogramelor, a indicatorilor economici etc.), analiza.

Proiect Tema de casa - Modelarea proceselor de afaceri cu

Gratiela-Flavia Deak, Radu Miron, Camelia Claudia Avram, Adina Astilean, Fuzzy based analysis method of high-density surface electromyography maps for physical training assessment, AQTR 2016 Hulea, M., Miron, R., Letia, T., Modular hybrid control system with Petri-Nets enhanced components for hydro power plant control, AQTR 201 Modelare şi Simulare aplicaţia Matlab. 30. Conf.dr.ing. Cornel RENTEA Metode de calcul al regulatoarelor numerice în prezenţa perturbaţiilor aleatoare. Modelare şi Simulare aplicaţia Matlab. 31. Conf.dr.ing. Cornel RENTEA Identificarea modelelor dinamice ale proceselor. Modelare şi Simulare aplicaţia Matlab. 32 Centrul de Învățare UO: Toate cursurile. Categorii curs: Facultăţi Facultăţi / Facultatea de Arte Facultăţi / Facultatea de Arte / Semestrul I Facultăţi / Facultatea de Arte / Semestrul I / Ciclul I (Licență) Facultăţi / Facultatea de Arte / Semestrul I / Ciclul I (Licență) / Specializarea - Arte decorative Facultăţi.

neurale. Sisteme fuzzy. Logica fuzzy. Proprietatile multimilor fuzzy. Reguli de agregare pentru sistemele fuzzy. Detectarea erorilor de la bordul aeronavelor cu ajutorul sistemelor fuzzy. CST Scientific Research 18P V 18CP Cercetare științifică UPB.09.S.10.O.012 Course director: the research supervisor Research activity Activitate de cercetare Profita de oferta Noriel pentru Papusa LOL Surprise Fuzzy Pets, 557111E7C, 557111X1E7C. Livrare in maxim 2 zile lucratoare. Retur 30 zile. Plata In Rate Descrierea în cod-sursă a unui sistem cu logică fuzzy de modelare a caracteristicii curent-tensiune a diodei semiconductoare. Lucrare 7 - Aplicaţii ale operaţiilor de intersecţie şi reuniune a mulţimilor fuzzy şi relaţiilor fuzzy: operatori morfologici fuzzy; aplicaţii în prelucrarea morfologică a imaginilor pe nivele de gri Senzori miniaturizati pentru aplicatii aerospatiale: modelare, proiectare, optimizare, calibrare, compensare in timp real a erorilor specifice. Sisteme de actionare cu materiale inteligente pentru aplicatii aerospatiale: modelare si control. Partea a 2a Logică fuzzy. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's.