Home

Temperatura de autoaprindere

Translations in context of Temperatură de autoaprindere in Romanian-English from Reverso Context: Temperatura de autoaprindere determinată prin prezenta metodă este temperatura minimă a mediului ambiant, exprimată în ºC, la care un volum determinat dintr-o substanță se aprinde în condiții definite Temperatura de autoaprindere este cea mai mică temperatură la care o substanță se aprinde în atmosferă normală fără a exista o sursă de aprindere locală, de exemplu o flacără sau o scânteie. Ridicarea temperaturii furnizează energia necesară activării reacției de ardere. Cu creșterea presiunii amestecului combustibil temperatura de autoaprindere scade

LUCRARE DE LICENTA POMPIERI Inginerie si Situatii de

Punctul de aprindere al unui material (substanțe) este temperatura cea mai mică, la care acesta poate împreună cu aerul să formeze un amestec gazos care să poată fi aprins. Dacă există un volum îndestulător de gaze formate atunci se poate produce o explozie.. Condiții minime de aprindere. Pentru ca un ameste combustibil gazos să poată fi aprins de la o sursă de aprindere. Temperatură de autoaprindere - Autoignition temperature. De la Wikipedia, enciclopedia liberă. În chimie, temperatura de autoinflamare sau punctul de aprindere al unei substanțe este cea mai scăzută temperatur ă în care se aprinde spontan într-o atmosferă normală. Surse de autoaprindere. Marea majoritate a substantelor gazoase, lichide sau solide nu ard in contact cu aerul la temperatura normala si presiune atmosferica. Un mare numar dintre acestea sufera doar o oxidare, foarte adesea lenta sau limitata de un strat superficial. Reactiile de oxidare sunt exoterme, dar cantitatea de caldura degajata este. Ați putea să vă gândiți la volatilitate, deoarece este mai mult legată de punctul de fierbere. Temperatura de autoaprindere este legată mai mult de cantitatea minimă de energie necesară pentru a începe o reacție. 3. 0. Comentarii (0) Adăugati o întrebare. Categorii. Toate temperatura de aprindere spontană/de autoaprindere. Temperatura de aprindere şi temperatura de aprindere spontană nu sunt constante fizice; acestea sunt mărimi complexe, valorile acestora depinzând de condiţiile în care se produc

Temperatură de autoaprindere - Translation into English

Temperatură de autoaprindere - Wikiwan

Surse de aprindere de natura termica. Sursele de aprindere de acest tip se caracterizeaza prin nivelul termic ridicat, actionand fie in contact direct cu materialul combustibil (conductie termica), fie la distanta prin radiatie si convectie, in ambele cazuri ridicand temperatura materialului la valori superioare temperaturii de autoaprindere Comportarea la autoaprindere a unei motorine se apreciază cu ajutorul unor caracteristici, precum: temperatura de autoaprindere, cifra cetanică şi indicele Diesel. a) Temperatura de autoaprindere (ta) Temperatura de autoaprindere reprezintă temperatura minimă de încălzire la care motorina se aprinde singură (fără intervenţia unei. Punctul de aprindere este uneori confundat cu temperatura de autoaprindere, temperatura care provoacă aprinderea spontană. Punctul de foc este cea mai scăzută temperatură la care vaporii continuă să ardă după ce sursa de aprindere este îndepărtată. Este mai mare decât punctul de aprindere, deoarece la punctul de aprindere este.

depinzând de compoziţie şi condiţiile de desfășurare a procesului de ardere; • temperatura de aprindere este temperatura (având o valoare întotdeauna mai mare decât cea de autoaprindere) la care are loc aprinderea de la o sursă incandescentă, iar arderea este normală Suprafețele fierbinți nu trebuie să depășească o temperatură de 80% din temperatura de autoaprindere (în ° C) sau cu 100 K mai mică decât temperatura de autoaprindere a agentului frigorific, în funcție de valoarea cea mai mică. D-EIMAC01706-18RO - 5/3 -când pistonul ajunge în vecinătatea p.m.i combustibilul este injectat în cilindru, unde se aprinde datorită temperaturii ridicate a aerului comprimat, care depăşeşte temperatura de autoaprindere a combustibilului

Temperatură de aprindere - Wikipedi

Punct de fierbere 106-120 C Punct de topire - 12 C Temperatura de aprindere Neinflamabil Inflamabilitate (solid, gas) Neinflamabil Presiune de vapori 20 C Foarte scazuta Densitate relativa la 150C 1.4175 Solubilitate in apa Solubil in: apa, acid acetic, eter etilic, etanol, acetona Temperatura de autoaprindere Nu se autoaprind - temperatura de aprindere spontană/de autoaprindere: temperatura până la care trebuie să se încălzească un lichid combustibil, în prezenţa aerului sau oxigenului şi fără a veni în contact direct cu o sursă de aprindere, ca, după ce s-au aprins vaporii, s Temperatura de 'autoaprindere' se determină prin metoda descrisă în ASTM E-659 sau prin standardele naționale echivalente. wikidata. Algorithmisch generierte Übersetzungen anzeigen. Beispiele Hinzufügen . Stamm. Bestimmung der Zündtemperatur von Gasen und Dämpfe

temperatura de autoaprindere 287 - 537°C. Rovinieta. Pentru toate categoriile de autovehicule. In benzinariile Smart + se pot cumpara roviniete pentru 7 zile, 30 de zile, 90 de zile sau 12 luni. Plata se poate face cu cash si card bancar. Informatii utile. Politica de confidentialitat Temperatura de autoaprindere : nu este disponibilă Proprietăţi explozive: nu este exploziv Proprietăţi oxidante: Presiune vapori la 20°C: neglijabil ă Densitate la 15°C: 0,900 g/cm3 (EN ISO 12185) Solubilitate în apă.

temperatură de autoaprindere - Autoignition temperature

 1. Ce reprezintă combustia spontană? 1 Fenomenul care se produce atunci când debitul de căldură produsă este superior celui al căldurii evacuate şi când se atinge temperatura de autoaprindere; 2 Temperatura la care un combustibil lichid începe să emită vapori în cantitate suficientă pentru a se aprinde în prezenţa unei amorse; 3.
 2. Temperatură de autoaprindere. color temperature ro Temperatura lichidului de răcire a motorului [°C] en 2. For energy products specified in Articles 7, 8 and 9, with levels of taxation based on volumes, the volume shall be measured at a temperature of 15° C. EurLex-2
 3. Punctul de solidificare : Nu sunt date disponibile Punct de fierbere : Nu sunt date disponibile Punctul de aprindere : 96.3 °C Temperatura de autoaprindere : Nu sunt date disponibile Temperatura de descompunere : Nu sunt date disponibile Inflamabilitate (solid, gaz) : Nu se aplica Presiunea de vapori : Nu sunt date disponibil
 4. Academia.edu is a platform for academics to share research papers

Surse de autoaprindere - rasfoiesc

 1. Autoaprindere. De la Wikipedia, enciclopedia liberă Aprinderea are loc întotdeauna de îndată ce se atinge temperatura de autoaprindere. Catalizatorii sau efectele suprafeței pot reduce această temperatură prag. Conținutul ridicat de oxigen al unor molecule organice,.
 2. Această fişă cu date de securitate se conformează cerinţelor: Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 şi Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 Temperatura de autoaprindere Nu există date disponibile Niciuna cunoscută Temperatura de descompunere >350 °
 3. - temperatura de autoaprindere: 302°C; - temperatura de condensare la 760 mmHg: -83°C; - solubilitatea la 15°C şi 760 mmHg: În apa 1,15 Ndmc/dmc În benzina 5,70 Ndmc/dmc În acetona 23,00 Ndmc/dmc.
 4. Temperatura de autoaprindere: 220°C (428°F) - 340°C (644°F) [metoda de testare nu este disponibilă] SECŢIUNEA 6 MĂSURI ÎMPOTRIVA PIERDERILOR ACCIDENTALE 6.1. PRECAUŢII PERSONALE, ECHIPAMENT DE PROTECŢIE ŞI PROCEDURI DE URGEN.
 5. a cedarea sistemului pot fi clasificate astfel: defecte generate de factori dependenţi de tim
 6. REȚELE EDILITARE DIN MATERIALE PLASTICE -ÎNDRUMAR DE PROIECTARE ȘI DE BUNĂ EXECUȚIE. 116 Pages. REȚELE EDILITARE DIN MATERIALE PLASTICE -ÎNDRUMAR DE PROIECTARE ȘI DE BUNĂ EXECUȚIE. Dobre George. Download PDF. Download Full PDF Package. This paper. A short summary of this paper

La cre terea raportului de comprimare, presiunea i temperatura gazelor din cilindru în momentul începerii injec Ń iei de combustibil fiind mai ridicate, durata întârzierii l a autoaprindere In mod normal, gazul lampant are temperatura de autoaprindere (punctul la care o substana se poate autoaprinde fara o sursa de aprindere) la aproximativ 270C. Aceasta temperatura este foarte apropriata de temperatura la care se incalzeste teava aparatului Furetto, de unde si riscul de autoaprindere a gazului lampant in interiorul stupului Pistonul,ajungand in PMI,se inchide supapa de admisie si incepe cursa de compresie catre PMS,temperatura aerului ajungand pana la 600-800 de grade,peste temperatura de autoaprindere. Pe masura ce pistonul se apropie tot mai mult de PMS,temperatura aerului creste continuu. Ambele supape raman inchise. Timpul 3-APRINDEREA SI DETENT Tipul de lumina utilizat este special ales pentru a satisface nevoile clientilor, cu o temperatura de culoare de 3200K, un unghi de dispersie de 360 grd si un indice de redare a culorii de 60 CRI. Acest model de bec se incadreaza in standarde superioare de calitate, fiind caracterizat de fiabilitate si de un design ergonomic Vezi și descarcă Fisa tehnica Tratament de impermeabilizare UNICO PROFIT RADFLOOR. 1 pagini Furnizor UNICO PROFI

de ce este temperatura de autoaprindere a benzinei este

Coeficient de partiție : Temperatura de inflamabilitate : Inflamabilitate : Proprietățile explozive : Temperatura de autoaprindere : Proprietăți oxidante : Granulometrie (dacă este cazul) Iritarea/corodarea pielii in vitro : Iritație oculară in vitro : Sensibilizarea pielii : Mutații genetice in vitro la bacterii : Toxicitate pe termen.

Temperatura de autoaprindere 455 °C (851 °F) ASTM D1929 Temperatura de descompunere 50% at 420°C; 96% at 900°C Vâscozitate Nu este disponibil. Proprietăţi explozive Nu este disponibil. Proprietăţi oxidante Nu este disponibil. 4 / Punct de inflamabilitate ridicat şi temperatura de autoaprindere înaltă Protecţie excepţională împotriva uzurii Funcţionare sigură, chiar şi în cazul utilajelor supuse sarcinilor grele la presiuni mari Capacitatea anti-uzură este apropiată de cea a uleiurilor de angrenaje /FZG 12/ Durată de viaţă lungă a utilajulu Temperatura de autoaprindere 443 ºC [Detalii:Metoda ASTM E659] Temperatura de descompunere Nu se aplica pH Viscozitatea cinematică 6,75675675675676 mm2/sec Solubilitate in apa Mai putin de 10%. 3M™ Novec™ 71IPA Fluid preparat pentru suprafete _____ Pagina: 6 din 14 Solubilitate-nu apa Nu exista date Coeficient de partitie: n. - Temperatura de autoaprindere este temperatura, în oC la care un gaz se va aprinde spontan fără altă sursă de aprindere - Deoarece nu există nicio corelație între energia de aprindere și temperatura de aprindere pentru grupările de gaze, a fost stabilit un cod de

Extras din proiect Cum descarc?. 1.tema de proiectare Sa se proiecteze o instalatie tehnologica cu o functie continua pentru obtinerea acetaldehidei cu o capacitate de productie de 10.000 tone/an. 2.memoriul tehnic In cadrul acestui proiect a fost conceputa o instalatie de obtinere a acetaldehidei aratand necesitatea si oportunitatea temei propuse si alegand procedeul tehnologic optim Punct de aprindere. 12 ºC Temperatura de autoaprindere 425 ºC Temperatura de descompunere Nu exista date pH Viscozitatea cinematică Nu exista date Solubilitate in apa Complet Solubilitate-nu apa Nu exista date Coeficient de partitie: n-octanol/apa Nu exista date Presiune de vapori Nu exista date Densitate relativa 0,786 [Ref Std:APA= 1. Viteza de reacție exprimă variația concentraţiei reactanţilor sau produşilor de reacție în timp. Viteza de reacție depinde de numeroși factori, cei mai importanți fiind concentraţia reactanţilor şi temperatura. Constanta vitezei de reacție a fost stabilită de Arrhenius prin expresia: =∙− = ∙ Punctul de topire/punctul de îngheţare: nedefinit Punctul iniţial de fierbere şi intervalul de fierbere: nu se foloseşte Punctul de aprindere: neaplicabil Inflamabilitatea (solid, gaz): Substanţa nu este inflamabilă. Temperatură de aprindere: Nedefinit. Temperatura de descompunere: Nedefinit. Temperatura de autoaprindere: Produsul nu. Etape de colectare a informațiilor pentru substanțe în cantități mici 1 (14) mai 2017 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlanda | Tel.: +358 9 686180 | Fax: +358 9 68618210 | echa.europa.e

Punct de fierbere: 79,5 °C / 175,1 °F. Punct de inflamabilitate: - 9 °C / 16 °F. Temperatura de autoaprindere: 515 °C. Presiunea vaporilor: 12.600 Pa la 20 ° Densitate: 804 - 806 kg/m3 la 20 °C. pH: nu este cazul. Viscozitate dinamică: 0,42 mPa.s la 20 °C. Solubilitate în apă: 250 g/l la 20 °C. Coeficient de separaţie octanol. -Rezistent la autoaprindere, tuburile de samota rezistand la o temperatura de pana la 1200 °C timp de 30 minute-Sistem de auto-aerisire a hornului-Cea mai mica greutate per metru liniar: 110 kg/ml-Disponibil in variantele cu racord de fum de 45° sau 90 temperatura de autoaprindere = temperatura minimă la care o substanţă se aprinde spontan în contact cu aerul şi la care arderea continuă chiar în absenţa unei surse de aprindere (flacră sau scânteie). Substanţele oxidante (cloraţi, percloraţi, azotaţi, acidul cromic, ap Temperatura de autoaprindere °C 62 Punct/domeniu de fierbere 24-Oct-2013 °F nu există date Punctul de aprindere www.lifetechnologies.com °C nu există date °F 143.6 Codul produsului °C nu există date °F nu există date. Microtox Data log Pow Alcool etilic 64-17-5 Daphnia magna EC50=10800 mg/L (2

Temperatura de autoaprindere : nedeterminat Temperatura de descompunere : Nu se aplică Vâscozitatea Vâscozitate dinamică : Nu există date Proprietăţi explozive : Nu se aplică Proprietăţi oxidante : Nu se aplică 9.2 Alte informaţii Inflamabilitate (lichide) : Produsul nu este inflamabil I) Temperatura (punctul) de autoaprindere este temperatura minimă la care un produs petrolier se autoaprinde, fără intervenţ ia unei surse exterioare. Aceasta este o caracteristică importantă a unui combustibil pentru motoarele cu aprindere prin combustie, u nde aprinderea se realizează prin ridicarea temperaturii combustibilului in. Temperatura de autoaprindere: 324 °C Densitatea relativã 20 °C: 0.813 Presiune de vapori la 50 °C: 3169 Pa (3 kPa) Presiune de vapori la 23 °C: 464 Pa Vâscozitate dinamica la 20 °C:0.56 cP Vâscozitate cinematica la 20 °C: 0.67 cSt.

Ce se intampla pe cosul de fum?! Instructiuni de buna

 1. Punctul de topire/înghetare (°C) Nu există date disponibile Punct/domeniu de fierbere (°C) Nu există date disponibile Punctul de aprindere (°C) > 93.0°C (Tag. Recipient închis.); estimat Temperatura de autoaprindere (°C) Niciunul; estimat Temperatura de descompunere (°C) Nu există date disponibile Vâscozitatea (mPa s
 2. Temperatura de autoaprindere : Nu sunt disponibile date Temperatura de descompunere : Nu sunt disponibile date Inflamabilitate (solid, gaz) : Nu sunt disponibile date Presiunea de vapori : Nu sunt disponibile date Densitatea relativă a vaporilor la 20 °C : Nu sunt disponibile date Densitatea relativă > 1 (apă = 1).
 3. at 9.2. Alte informații COV 204 g/l SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate 10.1. Reactivitate Nu este disponibil. 10.2
 4. at Vâscozitatea Nu se aplică Proprietăţi explozive Praful fin dispersat în aer, dacă se află în concentraţii suficiente şi în prezenţa unei surse de aprindere, constituie un pericol potenţial de explozie a prafulu
 5. Consideraţii de Igienă Generală• A se manipula în conformitate cu practicile de igienă industrială şi de siguranţă 7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități Condiţii de Depozitare• Păstraţi containerul închis ermetic, într-un loc uscat şi bine ventila
 6. Un filament de platina este incalzit electric de la o sursa de alimentare. Gazul inflamabil din aer arde pe suprafata filamentului si ii ridica temperatura, crescandu-i rezistenta electrica. Se obtine astfel un semnal electric proportional cu concentratia gazului inflamabil
 7. at Niciuna cunoscută OCPC00019 - PC 80M Liquid Data revizuirii 01-feb.-202

Autoignition temperature - Wikipedi

Tempera, also known as egg tempera, is a permanent, fast-drying painting medium consisting of colored pigments mixed with a water-soluble binder medium (usually a glutinous material such as egg yolk or some other size).Tempera also refers to the paintings done in this medium. Tempera paintings are very long lasting, and examples from the 1st centuries AD still exist (meteo) temperatura atmosferică (fiz) temperatura mediului înconjurător / ambiantă (min, met, termo) temperatura de fuziune / topire a cenuşii (fiz) temperatură de radiaţie totală (met) revenire la albastru (fiz) temperatura de fierbere (chim) temperatură de aprindere / inflamabilitate (sc) temperatură de calcinare (met) temperatură. SECŢIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală 6.1 Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă Indicatie pentru personalul neimplicat in situatii de urgenta A se evita inhalarea prafurilor. Evacuati zona periculoasa, respectati procedurile valabile in caz de urg enta, consultati un specialist Dezmembrez range rover evoque din 2011, motorul este ars. Pentru mai multe detalii nu ezitati sa ne contactati telefonic

Referat: Temperatura de Autoaprindere (#290172) - Gradu

Temperatura de autoaprindere Date indisponibile Temperatura de descompunere Date indisponibile Regulatori de viscozitate Date indisponibile Pragul de acceptare a mirosului Date indisponibile 9.2. Alte informaţii Parametru Valoare/unitate Observaţii Densitate < 1000 kg/m³ (25 °C). temperatura de autoaprindere n.a. temperatura de descompunere n.a. vÂscozitate cinematicĂ la 100° c 14.3 cst ( astm d445 ) vÂscozitate cinematicĂ la 40° c 112 cst ( astm d445 ) explosive properties n.a. oxidizing properties n.a. flammability (solid, gas) n.a. proprietĂŢi fizico-chimice valoare metodĂ caracteristici ale grupurilor de. temperatura de autoaprindere n.a. temperatura de descompunere n.a. vÂscozitate cinematicĂ la 100° c n.a. vÂscozitate cinematicĂ la 40° c >20.5 cst ( astm d445 ) explosive properties n.a. oxidizing properties n.a. flammability (solid, gas) n.a. 9.2 other information chemical-physical property value metho Social Media Unul din fenomenele cele mai misterioase este asa-zisul fenomen de autoaprindere spontana a oamenilor. Primul caz atestat documentar, care a facut ca asemenea intamplari sa fie cercetate oficial, este un proces de omucidere instrumentat in Franta secolului al XVIII-lea. In 1725, hotelierul Jean Millet din Reims a fost chemat in judecata

Temperatura de descompunere: Nedefinit.. Temperatura de autoaprindere: Produsul nu este autoinflamabil.. Proprietăţi explozive: Produsul nu este explozibil, poate însă forma amestecuri vapori/aer explozive.. Limite de inflamabilitate: inferioară: 1,8 Vol % superioară: 11,5 Vol %. Presiunea de vapori la 20 °C: 105 hP Grill Pack - cărbuni pentru grătar cu autoaprindere. Nu necesita lichid si pastile de aprins focul pentru a obtine temperatura potrivita, Grill Pack-ul aprinzandu-se usor cu ajutorul fitilelor! Acestea sunt special create astfel incat sa reduca semnificativ mizeria - un mod curat de a avea un picnic reusit 4 Punct de fierbere ASTM D 2887 200°C 5 Temperatura de autoaprindere FDS 245°C 6.DEPOZITARE: A se păstra containerele ermetic închise, într-un loc uscat. Ambalare: bidoane de plastic de 1 kg, 5 kg si 10 kg Termen de garantie: 2 ani in depozitare

Temperatura de autoaprindere Informațiile privind această proprietate nu sunt disponibile. Temperatura de descompunere nu există date disponibile Vâscozitatea nu este relevant (materie solidă) Proprietăți explozive nu va fi clasificată ca exploziv Proprietăți oxidante nici una/nici unul 9.2 Alte informații Nu există informații. FIŞĂ CU DATE DE SECURITATE NUFĂR MOBILA Revizia: 4 Data ultimei revizii: 02.10.2020 Pag. 6 din 10 (p) temperatura de autoaprindere: nu sunt informatii disponibile (q) temperatura de descompunere: nu sunt informatii disponibile (r) vâscozitatea dinamica: neaplicabil (s) proprietăți explozive: nu este clasificat ca explozi

autoaprindere - Translation into English - examples

 1. Temperatura de autoaprindere 325 °C - (DIN 51794) Temperatura de descompunere >305 °C Vâscozitatea • vâscozitatea cinematică 830 mm²/s la 20 °C • vâscozitatea dinamică 930 mPa s la 20 °C Proprietăți explozive nu va fi clasificată ca exploziv Informații de siguranță voluntare, conform formatului Fișei c
 2. placa de 25 mm grosime poate fi uscata pâna la o umezeala de 10%, în 25 de zile, la temperatura normala a camerei. Dupa uscare, materialul lemnos este foarte stabil. Extragerea bioetanolului din arborele de Paulownia • Biomasa de Paulownia este un material adecvat pentru producţia de bioetanol, dar aceasta nu este singura
 3. os 6100 lm-Temperatura de culoare 6500K-Durata medie de viata 6000 ore-Utilizat pentru ilu
 4. Secretele producerii baloților de lucernă care se vând la export cu 180 euro/tonă. Lucerna - o cultură profitabilă pentru fermierii care au investit într-un lanț ce le permite valorificarea recoltei la prețuri foarte bune, prețuri care în acest an s-au stabilizat la circa 180 de euro/tonă

Temperatura de aprindere a hârtiei: caracteristici și

 1. temperatura de autoaprindere n.a. temperatura de descompunere n.a. vÂscozitate cinematicĂ la 100° c 7.3 cst ( astm d445 ) vÂscozitate cinematicĂ la 40° c >20.5 cst ( astm d445 ) proprietati explozive n.a. proprietati oxidante n.a. infamabilitate in stare solida/gazoasa n.a. 9.2 other information proprietĂŢi fizico-chimice valoare metod
 2. înmagazinează hidrogen la temperatura de 25 °C şi şi presiunea de 1bar şi îl cedează la 100 °C. Micşorarea temperaturii amestecului carburant Condiţiile de autoaprindere pot fi.
 3. temperatura de autoaprindere n.a. temperatura de descompunere n.a. kinematic viscosity at 100°c 10.4 cst astm d445 kinematic viscosity at 40°cn.a. proprietati explozive n.a. proprietati oxidante n.a. infamabilitate in stare solida/gazoasa n.a. chemical-physical property value method caracteristici ale grupurilor de substanŢe n.a.
 4. arii interioare (birouri, sali de sport, magazine, scoli, holuri, candelabre, lustre, dicesre spoturi aplicate sau incastrate, aplice) in functie de corpul de ilu
 5. o) coeficientul de partiție: n-octanol/apă nu e aplicabil p) temperatura de autoaprindere 365 °C q) temperatura de descompunere Nespecificat r) vâscozitatea Nespecificat s) proprietăți explozive nu e aplicabil t) proprietăți oxidante nu e aplicabil 9.2. Alte informații Nu există date SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate 10.1.
 6. De aceea este necesar ca motorina s aib un punct de inflamabilitate nalt i o temperatur joas de autoaprindere. - benzina: 0 0 punctul de inflamabilitate:> 43 C ( 45 F [negativ, sub punctul de nghe al apei de + 32 F ] ) . 0 0 temperatura de autoaprindere: 246 C ( 475 F ) . - motorin: 0 0 punctul de inflamabilitate:> 62 C (143 F ) . 0 0.
 7. Temperatura de autoaprindere : Nu există date Temperatură de aprindere : Nu există date Vâscozitate dinamică : Nu există date Vâscozitate cinematică : Nu există date Proprietăţi oxidante : Nu există date . FIŞA CU DATE DE SECURITATE în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006 - RO ISOFLEX NBU 15.
Grill Pack autoaprindere

Filtrul de Particule / DPF si AdBlue - SRC (Selective Catalytic Reduction) la A4 B8 si B8.5. Discuție în 'Audi A4 B8 (2008 - 2015)' creată de bogdann, 28 Mai 2012 Bec decorativ tip EDISON E27Detalii produs:- Bec decorativ tip EDISON- Diferite tipuri : para / avocado / tub / glob- Culoare lumina - calda - Dimabil- Unghiul fluxului luminos 330°- Dulie : E27- Tensiune de lucru : 230V- Temperatura de lucru : -20°...+35°- Ore de functionare3000h- 130 Lumen- Putere : 40W- Clasa energetica E* A nu se monta in pozitie orizontala Punctul de topire/punctul de îngheţare: nedefinit Punctul iniţial de fierbere şi intervalul de fierbere: nedefinit · Punctul de aprindere: neaplicabil · Inflamabilitatea (solid, gaz): Nedefinit. · Temperatură de aprindere: Temperatura de descompunere: Nedefinit. · Temperatura de autoaprindere: Produsul nu este autoinflamabil Punctul de ruptura Frass a bitumului oxidat ˚C -10 dmm 10/20 Vascozitate la 25˚C 11'' - 15'' pH la 20˚C neutru Punctul de inmuiere P.A. a bitumului ˚C 90 - 100 Temperatura de autoaprindere ˚C > 200 minute 30' -60' * Stabilitatea in vas original inchis luni 2

Pachet Termosemineu peleti Fornello Royal Ivory 25 kwReferat: Piridina (#378569) - GraduoSenzor detonatie/autoaprindere Audi A3 8L 2000 cod⚡ Tazz by eMAG - Comandă online meniul zilei sau orice

Temperatura de autoaprindere Nu este disponibil. Temperatura de descompunere Nu este disponibil. Vâscozitate Nu este disponibil. Proprietăţi explozive Nu este disponibil. Proprietăţi oxidante Nedeterminat 9.2. Alte informații COV 209 g/L SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate 10.1. Reactivitate Nu este disponibil. 10.2 ZeoDolCaMag Un produs din Zeolit și Dolomita Potrivit pentru agricultura ecologica in conformitate cu Regulamentul CE 834/2007 ZeoDolCaMag este un fertilizator 100% natural cu eliberare lenta.. hidrocarburi cu numar de atomi de carbon predominant în intervalul C9 - C20 si domeniu de distilare aproximativ de la 163 °C la 357 °C (325°F la 675°F). Tipuri de hidrocarburi: parafine si i-parafine, cicloalcani si cicloalchene, cicloalcani aromatici si cicloalcani aromatici mixti Temperatura de autoaprindere nedeterminat Temperatura de descompunere nu este relevant Informații de siguranță voluntare, conform formatului Fișei cu Date de Siguranță, potrivit Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006 (REACH) Anion Multi-Element Standard (IC, 6 anioni, 10 mg / l) ROTI®Star 6 Anione Tubulatura interioara rezista la temperatura maxima de evacuare 600 °C; Rezistenta la condensul acid; Rezistenta la autoaprindere, tuburile de samota rezistand la o temperatura de pana la 1200 °C timp de 30 minute; Auto-aerisire a hornului; Greutate redusa - per metru liniar: 110 kg/ml; Disponibil in variantele cu racord de fum de 45° sau.

Sisteme de control pentru MAC destinate tractiunii rutiereFisa cu datele de securitate pentru glet superalb deDe lipit cu gaz preturi, rezultate de lipit cu gaz lista